Przekazanie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych od Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika

20 grudnia 2019 roku Jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu Gminy Jakubów uzyskały pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej na dofinansowanie sprzętu specjalistycznego. Umowy z beneficjentem podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkowie zarządu województwa mazowieckiego.

W dniu 11 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Ludwinowa, Łazisk, Jakubowa i Wiśniewa sprzętu specjalistycznego. Tym razem dzięki pomocy finansowej z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika do naszych jednostek trafił sprzęt o łącznej wartości ponad 14 tys. zł. Wyszczególnione jednostki za uzyskaną pomoc finansową zakupiły:
1. OSP Ludwinów:
-wąż ssawny 110/2500 PCV
– smok ssawny prosty 110 EN Łączna kwota pomocy finansowej 1 106,00 zł.
2. OSP Łaziska:
– węże tłoczne 52/20 LAOSW – 6 szt.
– węże tłoczne 75/20 LA-OSW – 4 szt. Łączna kwota pomocy finansowej 2 820,00 zł.
3. OSP Jakubów:
– węże tłoczne 75/20 LA-OSW – 6 szt. Łączna kwota pomocy finansowej 2 200,00 zł.
4. OSP Wiśniew:
– Agregat FOGO FH800R
– Najaśnica Mactronic MINI 1800Im -. Łączna kwota pomocy finansowej 8 000,00 zł.

W tym szczególnym dniu dla Ochotniczych Straż Pożarnych nie zabrakło przedstawiciela z Urzędu Województwa Mazowieckiego w osobie Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, która podkreśliła słowami:
„–wiem, że od gotowości Ochotniczych Straż Pożarnych oraz zaangażowania zależy nasze bezpieczeństwo. By sprawnie i szybko podejmować akcje ratownicze, potrzebujecie odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu, bo nie wiadomo gdzie się znajdziemy i na jakim terenie możecie nam udzielać tej pomocy.”
W dowód wdzięczności Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów i Druhowie
z terenu Gminy Jakubów przekazali na ręce Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka zarządu Województwa Mazowieckiego pamiątkowe zdjęcie, obrazujące jej obecność na wielu uroczystościach strażackich oraz kwiaty.

Opracowała:
Agnieszka Gogol

 

Gmina Jakubów zakończyła realizację projektów w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”

W październiku 2019 roku Gmina Jakubów zakończyła realizację projektów:
1. „Przebudowa ul. Spacerowej w Jakubowie, gm. Jakubów”;
2. „Wykonanie chodnika w Narcie, gm. Jakubów”;
3. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Mistowie, gm. Jakubów”;
4. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Górach, gm. Jakubów”;
5. „Zakup 2 namiotów rekreacyjnych wraz ze stołami i ławkami”;
współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
Wszystkie prace przy przebudowie ul. Spacerowej w Jakubowie oraz przy wykonaniu chodnika w Narcie przyczyniły się do uatrakcyjnienia miejscowości, stworzyły idealne warunki do bezpiecznego korzystania z drogi, szczególnie pieszym i sprzyjają nowoczesnej formie wypoczynku mieszkańców wsi, sąsiednich miejscowości oraz gminy Jakubów, jaką jest coraz bardziej popularny Nordic Walking,
Zakupiona i zamontowana infrastruktura w Mistowie, Górach, Jakubowie służy zabawie, aktywnemu wypoczynkowi oraz rekreacji. Nowo powstała infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa przyczynia się do uatrakcyjnienia miejscowości, tworzy idealne warunki do nowoczesnej formy wypoczynku mieszkańców wsi, sąsiednich miejscowości oraz gminy Jakubów.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

 

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów informuje, że zadanie publiczne pn. Bieg publiczny „Biegam bo lubię!” współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }