W Szkole Podstawowej w Mistowie w dniu 17 października 2022 r. odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem tej uroczystości była Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial, a w rolę konferansjera wcieliła się Pani Paulina Piotrowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.

W Szkole Podstawowej w Mistowie w dniu 17 października 2022 r. odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem tej uroczystości była Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial, a w rolę konferansjera wcieliła się Pani Paulina Piotrowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.
Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy szkół gminnych i żłobka, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkół oraz zaproszeni goście – dr Daniel Milewski – poseł na Sejm RP, dr Artur Górecki – Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. podstaw programowych i podręczników, dr hab. Cezary Sempruch – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Edyta Ludwiniak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim oraz Krzysztof Domański – przewodniczący Rady Gminy Jakubów.
Co roku gminne obchody DEN są okazją, aby wyróżnić tych, którzy w sposób szczególny w danym roku zasłużyli się dla jakubowskiej oświaty.
Najwyższym odznaczeniem przyznanym podczas uroczystości był Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest to polskie odznaczenie resortowe nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowanie. To ważne odznaczenie otrzymali:
Elżbieta Talma, Jolanta szuba, Elżbieta Mucha i Irena Paluch – ze Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie, Iwona Kaszewska, Zofia Czerwińska-Gągol i Artur Sobotka – ze Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Jakubowie, Małgorzata Kowalczyk i Anna Łaptiew-Pióro – ze Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie.
Kolejnym dowodem uznania za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej, oraz za całokształt dorobku zawodowego było wręczenie pani Lidii Domańskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mistowie – Nagrody Ministra Edukacji i Nauki.
Medale oraz nagroda zostały uroczyście wręczone przez dr Daniela Milewskiego – posła na Sejm RP, dr Artura Góreckiego – Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. podstaw programowych i podręczników oraz panią Hannę Wocial – Wójt Gminy Jakubów.
Na ręce dyrektorów szkół powędrowały także nagrody wójta, podziękowania i kwiaty. Gospodarz uroczystości w słowach skierowanych do nauczycieli podkreśliła ich ważną rolę w wychowaniu młodych pokoleń. Zaznaczyła, że edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie charakteru wychowanków, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi wartość każdej lokalnej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro.
Od zaproszonych gości popłynęły życzenia i podziękowania, dla tych, których praca związana jest z oświatą, za ich zaangażowanie, poświęcenie i serce. Wszystkim nauczycielom składano życzenia cierpliwości, niegasnącego zapału oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, której najlepszym docenieniem jest uznanie i szacunek wychowanków i ich rodziców. W sposób szczególny wyróżniono też emerytów, wyrażając wdzięczność za ich obecność na spotkaniu i życząc niewygasającej pamięci wśród byłych wychowanków, która dowodzi o pełnieniu ważnej roli w ich życiu.
Spotkanie zakończył przepiękny koncert muzyczny „Mazowieckie barwy edukacji” w wykonaniu Pani Edyty Godlewskiej-Szubińskiej laureatki programu „Szansa na sukces”, którego partnerem współfinansującym był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Accessibility