Zdjęcia przedstawiają przebieg uroczystości poświęcenia nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie w dniu 5 listopada 2022 roku.

W minioną sobotę 5 listopada 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. Odbyło się tam poświęcenie nowego średniego samochodu bojowego dla OSP WIŚNIEW, zakupionego z dotacji MSWiA, dotacji Urzędu Marszałkowskiego, ze środków budżetu Gminy Jakubów oraz środków własnych jednostki OSP Wiśniew.

Przy nutach Marszu Generalskiego uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dh Dariusza Gąsiora – Wiceprezesa OSP Wiśniew, Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego druhowi Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu o gotowości pododdziałów OSP do uroczystości. Następnie prowadząca uroczystość, powitała licznie przybyłych gości, byli wśród nich: Posłowie na Sejm RP – p. Teresa Wargocka, p. Kamila Gasiuk-Pihowicz, p. Daniel Milewski, p. Czesław Mroczek, p. Janina Ewa Orzełowska oraz p. Elżbieta Lanc – Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego, p. Anna Kaszuba Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, p. Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński, p. Tomasz Cybul Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, p. Krzysztof Komorowski Komendant PSP Mińsk Mazowiecki, p. Robert Momot Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie, p. Ewa Bednarska – Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, p. Anna Rombel – Dyrektor Banku Spółdzielczego o/ Jakubów, p. Krzysztof Domański Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, p. Ewa Charczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie, p. Honorata Gąsior Przewodnicząca KGW WIŚNIEW, p. Damian Domański Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jakubowie, p. Rafał Królak Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jakubowie, poczty sztandarowe OSP JAKUBÓW, OSP MISTÓW, OSP ŁAZISKA, OSP JĘDRZEJÓW NOWY, OSP LUDWINÓW, OSP MOCZYDŁA, OSP MLĘCIN, Sołtysi Sołectw Nart, Kamionka, Strzebula oraz liczni zebrani sponsorzy i mieszkańcy.

Po oficjalnym powitaniu odczytano historię jednostki OSP Wiśniew. Następnie przystąpiono do poświęcenia nowego wozu bojowego. Aktu tego dokonali: kapłan Zbigniew Nawara, Proboszcz Starokatolickiego Kościoła Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie oraz ksiądz Krzysztof Wesołowski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Wiśniewie.

Po uroczystym poświęceniu samochodu nastąpił akt chrztu i przecięcia wstęgi. Do dokonania tej zaszczytnej czynności poproszono wszystkich znamienitych gości, którzy zaszczycili gospodarzy swoją obecnością. Występujący goście nie szczędzili organizatorom słów uznania, życzeń i gratulacji. Na zakończenie głos zabrali organizatorzy: Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial oraz Prezes OSP Wiśniew – Dariusz Kopczyński, dziękując i przekazując gościom drobne upominki w podziękowaniu za pomoc i swoją obecność. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości organizatorzy zaprosili zebranych na ciepły poczęstunek, który odbył się w murach wiśniewskiej szkoły.

Opracowała:
Joanna Rosłońska

Accessibility