Zdjęcia przedstawiają przebieg uroczystości poświęcenia nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie w dniu 5 listopada 2022 roku.

W minioną sobotę 5 listopada 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. Odbyło się tam poświęcenie nowego średniego samochodu bojowego dla OSP WIŚNIEW, zakupionego z dotacji MSWiA, dotacji Urzędu Marszałkowskiego, ze środków budżetu Gminy Jakubów oraz środków własnych jednostki OSP Wiśniew.

Przy nutach Marszu Generalskiego uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dh Dariusza Gąsiora – Wiceprezesa OSP Wiśniew, Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego druhowi Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu o gotowości pododdziałów OSP do uroczystości. Następnie prowadząca uroczystość, powitała licznie przybyłych gości, byli wśród nich: Posłowie na Sejm RP – p. Teresa Wargocka, p. Kamila Gasiuk-Pihowicz, p. Daniel Milewski, p. Czesław Mroczek, p. Janina Ewa Orzełowska oraz p. Elżbieta Lanc – Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego, p. Anna Kaszuba Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, p. Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński, p. Tomasz Cybul Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, p. Krzysztof Komorowski Komendant PSP Mińsk Mazowiecki, p. Robert Momot Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie, p. Ewa Bednarska – Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, p. Anna Rombel – Dyrektor Banku Spółdzielczego o/ Jakubów, p. Krzysztof Domański Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, p. Ewa Charczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie, p. Honorata Gąsior Przewodnicząca KGW WIŚNIEW, p. Damian Domański Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jakubowie, p. Rafał Królak Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jakubowie, poczty sztandarowe OSP JAKUBÓW, OSP MISTÓW, OSP ŁAZISKA, OSP JĘDRZEJÓW NOWY, OSP LUDWINÓW, OSP MOCZYDŁA, OSP MLĘCIN, Sołtysi Sołectw Nart, Kamionka, Strzebula oraz liczni zebrani sponsorzy i mieszkańcy.

Po oficjalnym powitaniu odczytano historię jednostki OSP Wiśniew. Następnie przystąpiono do poświęcenia nowego wozu bojowego. Aktu tego dokonali: kapłan Zbigniew Nawara, Proboszcz Starokatolickiego Kościoła Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie oraz ksiądz Krzysztof Wesołowski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Wiśniewie.

Po uroczystym poświęceniu samochodu nastąpił akt chrztu i przecięcia wstęgi. Do dokonania tej zaszczytnej czynności poproszono wszystkich znamienitych gości, którzy zaszczycili gospodarzy swoją obecnością. Występujący goście nie szczędzili organizatorom słów uznania, życzeń i gratulacji. Na zakończenie głos zabrali organizatorzy: Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial oraz Prezes OSP Wiśniew – Dariusz Kopczyński, dziękując i przekazując gościom drobne upominki w podziękowaniu za pomoc i swoją obecność. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości organizatorzy zaprosili zebranych na ciepły poczęstunek, który odbył się w murach wiśniewskiej szkoły.

Opracowała:
Joanna Rosłońska

Kaya Organics Extra Strength Cbd Pain Rub Fibramyalgia Pain And Cbd Oil Results What Dose Shoudl I Take For Cbd Gummies Kyani Cbd Gummies Can I Mail Cbd Gummies To Fl Is Cbd Good For Sleep Uk Cbd Gummies Federal Law Cbd Products Silverthorne Co Full Plant Cbd Gummies Cbd Living Soap Benefits Cbd Oil Anxiety Nausea Kore Cbd Products Cbd Products Legal In Usa Cbd Gummies For Male Enhancements Cbd Gummies Selling Guide Cbd Blueberry Gummies Who Should Not Take Cbd Gummies Premium Cbd Hemp Products Importing Cbd Products To Us Cbd Oil Before Work For Anxiety
Accessibility