Podczas uroczystej Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2022, która odbyła się 16 listopada 2022 roku w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni Tańca MAZOWSZE w Otrębusach, rozstrzygnięte zostały konkursy organizowane przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod patronatem P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Wśród laureatów konkursów znaleźli się reprezentanci gminy Jakubów – lokalni społecznicy, organizacje społeczne oraz pasjonaci serowarstwa:
1. W konkursie „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim”
II miejsce, nagrodę pieniężną w kwocie 4 000 zł oraz nagrodę rzeczową o wartości
750 zł zdobyła Pani Alina Parol – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Mistowie.
2. W konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” wyróżnienie i nagrodę pieniężną w kwocie 1200 zł zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Strzebuli.
3. W konkursie „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kategorii „Mazowsze dla sołectw rekreacyjnie (dla projektów dot. budowy
i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych)”
III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 2500 zł zdobyło sołectwo Izabelin za zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w Izabelinie, gm. Jakubów”.
4. W Mazowieckim Konkursie Serów Zagrodowych – Edycja VI, w kategorii serów dojrzewających za ser kozi wędzony krótko dojrzewający wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową zdobyła Pani Hanna Rudnicka z Moczydeł.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy kolejnych sukcesów.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility