Mieszkańcy Wiśniewa i okolic mogą czuć się bezpieczniej. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie zrealizowała projekt zakupu sprzętu do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, który pozwoli na skuteczniejsze, szybsze i bezpieczniejsze niesienie pomocy innym podczas akcji ratowniczych. Realizacja projektu była możliwa dzięki grantowi przekazanemu jednostce w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
logo z napisem Wzmocnij swoje otoczenie
logo PSE z napisem Polskie Sieci Energetyczne

Mieszkańcy Wiśniewa i okolic mogą czuć się bezpieczniej. Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie zrealizowała projekt zakupu sprzętu do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, który pozwoli na skuteczniejsze, szybsze i bezpieczniejsze niesienie pomocy innym podczas akcji ratowniczych. Realizacja projektu była możliwa dzięki grantowi przekazanemu jednostce w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zakupiono zestaw PSP R1 w torbie, defibrylator AED oraz zestaw fantomów. Dzięki temu będziemy mogli podnieść swoje kwalifikacje dotyczące udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jakubów.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Accessibility