Miejsce Pamięci Narodowej w Ludwinowie - Pomnik Poświęcony Pamięci Poległym Za Ojczyznę Odsłoniętym W 20 Rocznicę Odzyskania Niepodległości tj. w 1938 roku

O zmroku 11 listopada 2022 roku mieszkańcy Ludwinowa oraz zaproszeni goście uczcili Narodowe Święto Niepodległości współorganizowane przez: Wójta Gminy Jakubów, Radną Sołectwa Ludwinów, Sołtysa i Radę Sołecką Ludwinowa, Ochotniczą Straż Pożarną w Ludwinowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie.
W tym roku uroczystość połączona została ze spotkaniem autorskim z Panią Ałbeną Grabowską, realizowanym w ramach projektu pn. „COOLtura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”, współfinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.
Spotkanie było również znakomitą okazją do zorganizowania przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie festynu „Kochajmy Polskie Lasy” w ramach projektu „Dobre z Lasu”, którego Partnerem było Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Członkinie KGW przygotowały poczęstunek związany z promocją lasów i produktów pochodzenia leśnego, gdzie głównymi bohaterami były jeżyny i inne owoce leśne, grzyby oraz dziczyzna.
Podczas uroczystości gościliśmy: Pana Tomasza Rucińskiego – Dyrektora Biura Poselskiego Pani Poseł Anny Marii Siarkowskiej wraz z małżonką, Pana Dariusza Przybyłko – Radnego Rady Powiatu Mińskiego, Panią Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów, Pana Krzysztofa Domańskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów, Radnych Rady Gminy Jakubów, Panią Anetę Sygocką – Zastępca Wójta Gminy Sobolew, Panią Jolantę Bąk – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim, Panią Marię Suliborską – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie wraz z pracownikami oświatowymi tejże szkoły, Panią Dominikę Siedlecką – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie, Panią Paulinę Piotrowską – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie wraz z pracownikami, Pana Wojciecha Bartnickiego – lokalnego pasjonata historii, mieszkańców Ludwinowa, mieszkańców Stanisławowa.
Wszyscy przybyli goście oraz mieszkańcy Ludwinowa o godzinie 17.00 zebrali się przy zlokalizowanym przed Remizą OSP Miejscu Pamięci Narodowej – Pomniku Poświęconym Pamięci Poległym Za Ojczyznę Odsłoniętym W 20 Rocznicę Odzyskania Niepodległości tj. w 1938 roku. Zebrani po wprowadzeniu Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie wspólnie odśpiewali Hymn Narodowy. Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu odbyło się symboliczne złożenie kwiatów, którego dokonali: w imieniu Pani Poseł Anny Marii Siarkowskiej kwiaty złożyli Państwo Ewa i Tomasz Rucińscy, w imieniu samorządu Gminy Jakubów kwiaty złożyli: Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz Pan Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, w mieniu Społeczności Ludwinowa kwiaty złożyli mieszkańcy: Pani Wanda Dąbroś – Radna Rady Gminy Jakubów oraz Przewodnicząca KGW w Ludwinowie; Janina Głuchowska – Zastępca Przewodniczącej KGW w Ludwinowie; Krzysztof Dąbroś – Druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie. Następnie głos zabrała Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, zaś Pani Celina Lichniak – mieszkanka Ludwinowa przepięknie wyrecytowała napisany przez siebie patriotyczny wiersz.
Po odprowadzeniu Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej wszyscy zgromadzeni przeszli do Remizy, aby tam kontynuować obchody. Po oficjalnym przywitaniu gości odbyło się spotkanie autorskie z Panią Ałbeną Grabowską – popularną i cenioną polską powieściopisarką, autorką m.in. sagi „Stulecie Winnych”. Autorka opowiedziała zebranym: jak wyglądały początki Jej twórczości; skąd czerpie pomysły na swoją twórczość; jak wygląda pisanie tekstów; jaką tematykę porusza w swoich powieściach; o historii powstania „Stulecia Winnych” – skąd inspiracja, jak długo trwało pisanie cyklu i jak powstawał popularny film. Autorka opowiedziała również o ostatnim cyklu „Uczniowie Hippokratesa”, o udziale w spotkaniach autorskich oraz o wpływie popularności i rozpoznawalności na życie prywatne. Odpowiedziała również na wszystkie pytania przybyłych czytelników.
Następnie głos zabrał Pan Dariusz Przybyłko – Radny Rady Powiatu Mińskiego, który podziękował za zaproszenie na tak podniosłą uroczystość.
Pani Wanda Dąbroś – Radna Rady Gminy Jakubów oraz Przewodnicząca KGW w Ludwinowie podziękowała Pani Wójt Hannie Wocial oraz Pani kierownik ARiMR Jolancie Bąk za pomoc
w pozyskaniu dotacji z Lasów Państwowych oraz wszelkie wsparcie i współpracę. Podziękowała także Pani Sołtys za poprowadzenie uroczystości i pomoc w jej przygotowaniu, a także koleżankom i kolegom
z KGW i OSP za ogromna pomoc w przygotowaniu uroczystości i stoiska promującego produkty pochodzenia leśnego.
Pani Sołtys Marta Krusiewicz złożyła również ogromne wyrazy wdzięczności dla wszystkich Pań i Panów z Koła Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie pod przewodnictwem Pani Wandy Dąbroś, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie na czele z Prezesem druhem Robertem Karczewskim oraz Radzie Sołeckiej za przygotowanie dekoracji niepodległościowej, przygotowanie stoiska leśnego
i smacznych potraw z produktów pochodzenia leśnego.
Pani Wanda Dąbroś zaprosiła wszystkich przybyłych na przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie poczęstunek związany z promocją lasów i produktów pochodzenia leśnego, gdzie głównymi bohaterami były jeżyny i inne owoce leśne, grzyby oraz dziczyzna.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólne przeżycie tego niezwykłego Święta.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Sołtys Sołectwa Ludwinów
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility