W marcu 2020 roku Gmina Jakubów złożyła wniosek w ramach programu “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” o dofinansowanie na zadanie „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie”. Koszt całkowity modernizacji 144 700 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł.
W ramach modernizacji wymieniono nawierzchnię z trawy sztucznej, poszerzono płytę boiska istniejącego, a także wymieniono górną część ogrodzenia obiektu. Wykonawcą zadania była firma KORTBUD p. Janusza Gniado z Okuniewa. Zmodernizowane boisko wybudowane było 14 lat temu również ze środków Województwa Mazowieckiego. Z nowego obiektu korzystają uczniowie, mieszkańcy Jakubowa i całej gminy.

Kolejnym zadaniem dofinansowanym w ramach “Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” była “Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie”.
W ramach pomocy otrzymaliśmy: 8 zestawów komputerowych, 13 sztuk laptopów, 12 sztuk tabletów, 13 sztuk drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne. Całkowita wartość dostarczonego sprzętu to 101 698,86 złotych.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone szkolenia dla 10 uczniów i 4 nauczycieli z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i oprogramowania w celu usprawnienia procesu prowadzenia nauki w formie zdalnej.

W dniu 22 stycznia 2021 roku Pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego odwiedziła, szkoły w celu przekazania sprzętu komputerowego i otwarcia boiska wielofunkcyjnego.

Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów, na ręce Pani Janiny Ewy Orzełowskiej- Przyjaciela Gminy Jakubów, złożyła podziękowania za wsparcie tych inwestycji, za pomoc w pozyskiwaniu środków i zadań realizowanych w naszej gminie, zaczynając od kanalizacji, dróg, pomocy dla OSP, szkół, poprzez wszelkie wydarzenia kulturalne.

50mg Cbd Gummies Canada Cbd Gummies Colorado Springs Hemp Oil Vs Cbd Oil For Joint Pain Eagle Hemp Cbd Gummies Contact Secret Nature Cbd Products Cbd Hydrojelly Mask Benefits Cbd Oil For Gallbladder Pain Bio Gold Cbd Gummies What Is The Price Of Proper Cbd Gummies Choice Cbd Gummies Ed Zuri Cbd Gummy Vitagrade Hemp Gummies Cbd Anxiety Relief Vape Cbd Topicals And Pain Relief Best Cbd Gummies For Sleep Usa Prescription Cbd For Arthritis Pain In Nm Cbd Gummy Bears Uk Where To Buy Cbd Oil Products With Muscle Relaxers Gummies Cbd Thc Uk Does Cbd Oil Help With Shingles Nerve Pain
Accessibility