W marcu 2020 roku Gmina Jakubów złożyła wniosek w ramach programu “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” o dofinansowanie na zadanie „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie”. Koszt całkowity modernizacji 144 700 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł.
W ramach modernizacji wymieniono nawierzchnię z trawy sztucznej, poszerzono płytę boiska istniejącego, a także wymieniono górną część ogrodzenia obiektu. Wykonawcą zadania była firma KORTBUD p. Janusza Gniado z Okuniewa. Zmodernizowane boisko wybudowane było 14 lat temu również ze środków Województwa Mazowieckiego. Z nowego obiektu korzystają uczniowie, mieszkańcy Jakubowa i całej gminy.

Kolejnym zadaniem dofinansowanym w ramach “Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” była “Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie”.
W ramach pomocy otrzymaliśmy: 8 zestawów komputerowych, 13 sztuk laptopów, 12 sztuk tabletów, 13 sztuk drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne. Całkowita wartość dostarczonego sprzętu to 101 698,86 złotych.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone szkolenia dla 10 uczniów i 4 nauczycieli z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i oprogramowania w celu usprawnienia procesu prowadzenia nauki w formie zdalnej.

W dniu 22 stycznia 2021 roku Pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego odwiedziła, szkoły w celu przekazania sprzętu komputerowego i otwarcia boiska wielofunkcyjnego.

Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów, na ręce Pani Janiny Ewy Orzełowskiej- Przyjaciela Gminy Jakubów, złożyła podziękowania za wsparcie tych inwestycji, za pomoc w pozyskiwaniu środków i zadań realizowanych w naszej gminie, zaczynając od kanalizacji, dróg, pomocy dla OSP, szkół, poprzez wszelkie wydarzenia kulturalne.

Accessibility