Samochody strażackie widoczne z góry

19 stycznia 2022 roku Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo–gaśniczych w 2022 r.

W wyniku powyższego 456 jednostek OSP w tym również OSP Wiśniew z Gminy Jakubów otrzyma dofinansowania w łącznej wysokości 175 215 tys. zł, w tym:

  • z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG – 164 112 tys. zł;
  • ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 11 103 tys. zł.

Do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi ok. 383 mln zł.

W województwie mazowieckim przewidziano 40 jednostek OSP do dofinansowania na zakup samochodu specjalnego w 2022 roku.

Wykaz jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw przedstawia poniższe zestawienie.

Accessibility