Zdjęcie przedstawia jubilatów obchodzących Jubileusz pożycia par małżeńskich „Złote Gody”, „Diamentowe” oraz „Kamienne” W gronie Szanowanych Jubilatów znaleźli się Państwo 50-lecia pożycia małżeńskiego Teresa i Władysław Biegalscy, Alicja i Leopold Bodeccy, Eugenia i Stanisław Gryz, Hanna i Jan Kaczorek , Zofia i Jan Rek, Jadwiga i Czesław Turek. Towarzyszy im Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów wraz z Krzysztofem Domańskim Przewodniczącym Rady Gminy Jakubów

Piękny i trwały związek, który z biegiem lat nabiera coraz większej wartości, może być wspaniałym wzorem dla młodych. Każda miłość jest podróżą w głąb siebie.
20 stycznia 2022 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, której gospodarzem jest p. Lidia Domańska, obchodziliśmy wspaniałe jubileusze, 50-tą, 60—tą i 70-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. To właśnie te piękne okazje były powodem uroczystości.
W gronie Szanowanych Jubilatów znaleźli się Państwo:

50-lecia pożycia małżeńskiego
1. Wiesława i Stanisław Bartniccy z Mistowa
2. Teresa i Władysław Biegalscy z Mistowa
3. Alicja i Leopold Bodeccy z Aleksandrowa
4. Aleksandra i Włodzimierz Gójscy z Jakubowa
5. Eugenia i Stanisław Gryz z Jędrzejowa Nowego
6. Hanna i Jan Kaczorek z Wiśniewa
7. Helena i Jerzy Kur z Kamionki
8. Zofia i Jan Rek z Jędrzejowa Nowego
9. Urszula i Tadeusz Sobotka z Jakubowa
10. Danuta i Grzegorz Szadkowscy z Woli Polskiej
11. Jadwiga i Czesław Turek z Wiśniewa

60-lecia pożycia małżeńskiego
1. Irena i Jerzy Sekular z Jędrzejowa Nowego
2. Janina i Zdzisław Sobotka z Rządzy
3. Hanna i Krzysztof Kunachowicz z Rządzy
4. Helena i Lucjan Gryz z Kamionki

70-lecie pożycia małżeńskiego
1. Helenę i Jana Domańskich

Uroczystość poprowadziła Pani Ewa Klepacka – Inspektor Urzędu Gminy Jakubów. Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
To polskie cywilne odznaczenie państwowe ustanowione jako nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie co roku przyznawane jest przez Prezydenta RP. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Uroczystego aktu dekoracji dokonała Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Pan Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów. Włodarze gminy Jakubów, Pani Lidia Domańska – dyrektor szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie oraz Pani Renata Podsiadły – sołtys sołectwa Mistów pod adresem dostojnych Jubilatów skierowali słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne oraz kwiaty. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu.
Podczas uroczystości oprawę artystyczną zapewniła Gminna Orkiestra Dęta z Jakubowa pod przewodnictwem Mirosława Piłata, Gminne Mażoretki na czele z Honoratą Grudzień , Korowód kolędowy „Mistowiacy” oraz grupa taneczna ze szkoły im. Jana Pawła II z Mistowa, którzy swoimi wystąpieniami nadali charakteru uroczystości 50-lecia pożycia par małżeńskich.
Dostojni Jubilaci, niech każdy dzień dostarcza radości, a uśmiech niech zawsze gości w Waszych sercach i na Waszych twarzach, niechaj problemy Was omijają z daleka, a wszyscy Wasi bliscy bardzo Was kochają i szanują.

Opracowała:
Agnieszka Gogol

Accessibility