kran i umywalka w kuchni z którego leci woda.

Stosownie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr WA.RZT.70.235.2021/9 z dnia 31 grudnia 2021 roku, zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jakubów.

Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 1 lutego 2022 roku:

Accessibility