Srebrny kran przy umywalce

OSTRZEŻENIE

W związku z informacjami od mieszkańców o telefonach w sprawie wymiany wodomierzy i innych elementów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej informuję, że na terenie Gminy Jakubów nie są prowadzone tego typu prace. Telefony dotyczące powyższych spraw należy traktować jako próbę oszustwa i wyłudzenia pieniędzy.

Jedyną firmą upoważnioną do prac na sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jakubów jest PW SANBUD Stara Niedziałka ul. Mazowiecka 172, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Urzędem Gminy Jakubów tel. 25 757 91 90 lub 25 757 91 50.

/-/ WÓJT

HANNA WOCIAL

 

flow 3xl male enhancement reviews best natural erectile dysfunction pills will viagra help if nerve endinfs were removed male enhancement gummies near me erectile dysfunction cure natural ways male enhancement pills definition male enhancement and vicks vapor rub ft walton beach male enhancement vita diet slim pills final trim diet pills urus peppermint diet pill fda approved keto weight loss pills biofluxe keto pills complaints weight loss pills thyroid patients magnolia wellness keto pills pills that burn fat fast pro life diet pills how much are keto blast gummies hardcore company diet pills when is best time to take acv gummies prescribed medications for blood pressure blood pressure medication and low libido when can i stop blood pressure medication can blood pressure pills reduce appetite what side effects does blood pressure medication have blood pressure cuff medical device class forgot to taking blood pressure medication twice a day chest pain with blood pressure medication forgot to take blood pressure pill today high blood pressure pills name does topical cbd oil help pain benefits of cbd oil eyes which stores sell cbd gummies best cbd products for chronic pain nu spectra cbd gummies 300mg melatonin cbd gummies canada how long does cbd take to kick in gummies greenhouse cbd gummies tinnitus cbd gummies green roads review cannabidiol cbd in sleep and anxiety
Accessibility