Na zdjęciach znajdują się druhowie z ochotniczych Straż Pożarnych z powiatu mińskiego, którym zostały wręczone promesy przez Panią Marię Koc-Senator RP, Pana Daniela Milewskiego Posła na Sejm RP oraz st. bryg. Tomasza Cybul Zastępcę Mazowieckiego Komendanta PSP.

14 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach miało miejsce uroczystość wręczenia promes na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które zostały wręczone przez Panią Marię Koc-Senator RP, Pana Daniela Milewskiego Posła na Sejm RP oraz st. bryg. Tomasza Cybul Zastępcę Mazowieckiego Komendanta PSP.
14 627,00 zł to wsparcie finansowe, jakie zostało przekazane Młodzieżowym Drużyną Pożarniczym z terenu Gminy Jakubów dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Jędrzejowa Nowego,
z Mistowa oraz z Wiśniewa na zakup sprzętu, umundurowanie
i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Opracowała:
Agnieszka Gogol

Accessibility