Plakat z rtekstem: Fundacja Inter Vivos zaprasza do korzystania z wzorów pism przygotowanych w ramach realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej w 2022 r.

Fundacja Inter Vivos zaprasza do korzystania z wzorów pism przygotowanych w ramach realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej w 2022 r.
https://www.fundacjaiv.pl/wzory-pism-procesowych

Dostępne są –

  • wzory z zakresu prawa upadłościowego: wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skarga na czynności syndyka, wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego bez ustalania planu spłaty wierzycieli
  • wzory z zakresu prawa odszkodowań: zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń, pozew o odszkodowanie, wezwanie do naprawienia szkody- zalanie mieszkania
  • wzory z zakresu praw konsumenta: oświadczenie o rezygnacji z usług marketingowych, reklamacja usług turystycznych, odwołanie od decyzji odmawiającej uznania reklamacji
  • wzory z zakresu praw pacjenta: zawiadomienie o możliwości popełnienia błędu lekarskiego, wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, skarga do Rzecznika Praw Pacjenta

Accessibility