Plakat z rtekstem: Fundacja Inter Vivos zaprasza do korzystania z wzorów pism przygotowanych w ramach realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej w 2022 r.

Fundacja Inter Vivos zaprasza do korzystania z wzorów pism przygotowanych w ramach realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej w 2022 r.
https://www.fundacjaiv.pl/wzory-pism-procesowych

Dostępne są –

  • wzory z zakresu prawa upadłościowego: wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skarga na czynności syndyka, wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego bez ustalania planu spłaty wierzycieli
  • wzory z zakresu prawa odszkodowań: zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń, pozew o odszkodowanie, wezwanie do naprawienia szkody- zalanie mieszkania
  • wzory z zakresu praw konsumenta: oświadczenie o rezygnacji z usług marketingowych, reklamacja usług turystycznych, odwołanie od decyzji odmawiającej uznania reklamacji
  • wzory z zakresu praw pacjenta: zawiadomienie o możliwości popełnienia błędu lekarskiego, wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, skarga do Rzecznika Praw Pacjenta

Biolyfe Cbd Gummies Male Enhancement Cbd Gummies Stop Smoking Does Cbd Is Only Help Pain Myim Bialik Cbd Gummies Sleeping Cbd Gummies Cbd Gummies Supplier Health Benefits Of Cbd Oul Keoni Cbd Gummies Real Reviews Cbd Oil Parkinsons Rem Sleep Male Biotix Cbd Gummies Review Cbd Gummies Melatonin White Label Cbd Pain Salve Is Cbd Weed Good For Anxiety Cbd Edibles Gummies Reviews Can You Take Ambien And Cbd Gummies Together Do Condor Cbd Gummies Work Liberty Cbd Gummies Male Enhancement Best Cbd Vape Pen Products Cbd Gummies In Columbus Ohio Cbd Gummies With Certificate Of Analysis
Accessibility