Atrybuty sędziowskie rozłożone na białym tle. Młotek, i książki

Poradnik prawny: Prawo mieszkaniowe

Poradnik prawny przygotowany przez Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie, która w ramach zawartej umowy z Powiatem Mińskim realizuje zadanie publiczne polegające na prowadzeniu, w 2021r., dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, oraz jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }