Piktogramy oznaczające język migowy

Treść informacji zawartej w filmie:

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w ramach umowy zawartej z Powiatem Mińskim realizuje zadanie publiczne polegające na prowadzeniu w 2022 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Punkty prowadzone przez Fundację działają w miejscowościach: Dębe Wielkie, Sulejówek, Stanisławów, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Latowicz.

We wszystkich lokalizacjach można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnika: adwokata, radcy prawnego lub doradcy obywatelskiego oraz wsparcia tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc prawna obejmuje m.in. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o uprawnieniach lub obowiązkach, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, nieodpłatną mediację czy też sporządzenie pisma dotyczącego zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Pomoc prawna nie obejmuje sporządzania pism w toczących się postępowaniach.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji, zmierzające do podniesienia świadomości o uprawnieniach i obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby doradca obywatelski udzieli pomocy w sporządzeniu planu działania. Porady obywatelskie dotyczą w szczególności spraw związanych z zadłużeniem, spraw mieszkaniowych oraz spraw zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo obejmuje także mediację.

Zapisy na wizyty w punktach prowadzi Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim pod numerem telefonu 25/756-40-77 oraz pod adresem npp@powiatminski.pl.

Rejestracji wizyt można dokonać również przez Internet, pod adresem: np.ms.gov.pl.

Fundacja Inter Vivos informuje, iż wskazane zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Miński.

Accessibility