pieniądze na stole

Szanowni Państwo,
Drodzy mieszkańcy
Od 1 kwietnia 2022 roku nastąpi zmiana zasad oraz wysokości opłat pobieranych za usługi bankowe dla budżetu Gminy Jakubów, która spowodowana jest zawarciem nowej, 3-letniej umowy z bankiem na realizację ww. zadań.
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział Jakubów będzie nadal prowadził pełną obsługę bankową budżetu Gminy Jakubów.
Zmianie ulegną opłaty za usługi bankowe, a w szczególności wpłaty gotówkowe realizowane przez mieszkańców na rachunki bankowe Urzędu Gminy z tytułu: podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, należności z czynszów i dzierżawy, opłaty skarbowej, itp. Transakcje dokonywane gotówką w Banku Spółdzielczym Oddział Jakubów będą podlegały opłacie w wysokości 0,30 % od wpłacanej kwoty, nie mniej jednak niż 6 zł.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonywanie terminowych płatności bezgotówkowych przez system bankowości elektronicznej lub kartą płatniczą za pomocą terminali płatniczych u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Jakubów.
Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian:
1. 61 9226 0005 0050 0294 2000 0010 – Rachunek bieżący – podatki, opłaty, należności itp.,
2. 71 9226 0005 0050 0294 2000 0800 – Rachunek pomocniczy – opłata za gospodarowanie odpadami.

Hanna Wocial
/-/ Wójt Gminy

Accessibility