Rece jedna z uniesionym kciukiem i napisy Zdrowa przekąska? To zadowalające. Znakowanie datą aby ograniczyć marnowanie żywności? To już nauka.

Jaka jest różnica między terminem przydatności do spożycia a datą minimalnej trwałości? Jakich zasad higieny żywności należy przestrzegać w domu, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie? Czy należy obawiać się substancji dodatkowych stosowanych do żywności? To tylko niektóre z pytań zadawanych przez europejskich konsumentów, na które odpowiadaliśmy w ramach kampanii #EUChooseSafeFood, tłumacząc, jakie naukowe argumenty stoją za unijnym bezpieczeństwem żywności. Czerpiąc z zakończonej sukcesem pierwszej fazy projektu, w drugim roku kampanii omówimy szereg nowych tematów.

Celem kampanii #EUChooseSafeFood jest pomoc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji. Kampania o zasięgu unijnym umożliwia konsumentom łatwy dostęp do praktycznych informacji przydatnych podczas kupowania i spożywania żywności – od pomocy przy czytaniu etykiet i informacji na temat substancji dodatkowych, do wskazówek na temat przygotowania i przechowywania produktów spożywczych. 10 sierpnia rozpoczął się drugi rok kampanii, w którym poruszany jest szereg nowych tematów interesujących konsumentów – takich jak suplementy diety, alergeny czy nowa żywność.

GIS i EFSA kontynuują swoją misję wspierania Europejczyków w podejmowaniu świadomych decyzji żywieniowych, przedłużając projekt #EUChooseSafeFood o kolejny rok i wyjaśniając istotną rolę, jaką w bezpieczeństwie żywności odgrywa nauka i naukowcy.

Pan Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny wz. z satysfakcją przyjmuje i promuje kontynuację kampanii w Polsce:

– Dzięki informacjom pozyskiwanym w trakcie kampanii konsumenci zyskują pewność podczas dokonywania zdrowych wyborów. To ważna inicjatywa, która zwiększa zaufanie konsumentów do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności, opartego na podstawach naukowych. Nasza kampania pozwala także zacieśnić współpracę pomiędzy GIS a EFSA, organizacjami konsumenckimi, producentami żywności i społeczeństwem obywatelskim, budując zaufanie obywateli UE do produktów spożywczych, po które sięgają, bez względu na to, w którym europejskim kraju się znajdują.

Kampania jest adresowana głównie do Europejczyków między 25 a 45 rokiem życia i stara się objaśnić rolę EFSA w kształtowaniu europejskiego prawodawstwa, które chroni konsumentów i cały łańcuch żywności.

Więcej informacji dostępne na stronie https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood

Osoba do kontaktu z prasą ze strony EFSA: EFSA Media Relations Office Tel.: +39 0521 036 149 E-mail: press@efsa.europa.eu

Osoba do kontaktu z prasą z kraju członkowskiego:

Aleksandra Gąsowska
24/7Communication
aleksandra.gasowska@247.com.pl
+48 733 202 653

O EFSA

EFSA to europejski urząd powołany do życia przez Unię Europejską, działający niezależnie od unijnego prawodawstwa i instytucji wykonawczych (Komisja, Rada, Parlament) oraz krajów członkowskich UE.

Agencja powstała w 2002 r. w odpowiedzi na szereg kryzysów żywnościowych w końcówce lat 90. Występuje w roli naukowego ciała doradczego i wspiera komunikację w obszarze zagrożeń związanych z łańcuchem żywności. Urząd powstał zgodnie z przepisami unijnymi określonymi w ogólnym prawie żywnościowym (rozporządzenie (WE) nr 178/2002).

O GIS

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) to centralny urząd administracji rządowej obsługujący Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje ich działalność. Dotyczy to m.in. bezpieczeństwa żywności. GIS nadzoruje i kreuje działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Zadaniem urzędu jest minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie obywateli m.in. poprzez informowanie, aktywizowanie i edukowanie.

Accessibility