Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Jakubów utworzone będzie 8 punktów wydawania preparatu jodku potasu

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Jakubów utworzone będzie 8 punktów wydawania preparatu jodku potasu.

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa
i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat
o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

 

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce.

8 punktów dystrybucji w gminie Jakubów:

JAKUBÓW:

 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie, ul. Szkolna 10,
  05-306 Jakubów /hala sportowa/;
 • OSP Jakubów, ul. Szkolna 9, 05-306 Jakubów, remiza;

JĘDRZEJÓW NOWY:

 • Szkoła Filialna w Jędrzejowie Nowym, Jędrzejów Nowy 30,
  05-306 Jakubów /sala gimnastyczna/;

MISTÓW:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie, ul. Szkolna 3,
  05-306 Mistów /hala sportowa/;

WIŚNIEW:

 • Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie, Wiśniew 45A, 05-306 Jakubów /sala gimnastyczna/;

LUDWINÓW:

 • OSP Ludwinów, Ludwinów 13, 05-306 Jakubów, remiza;

ŁAZISKA:

 • OSP Łaziska, Łaziska 27, 05-306 Jakubów, remiza;

MOCZYDŁA:

 • OSP Moczydła, Moczydła 11, 05-306 Jakubów, remiza

Przypominamy, że wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. 

Accessibility