logo z napisem wzmocnij swoje otoczenie i logo PSE

Gmina Jakubów otrzymała grant na realizację projektu społecznego w ramach dobrosąsiedzkiego programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, przyznanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki niemu, budynek świetlicy wiejskiej w Budach Kumińskich zostanie ocieplony.

Poprawi to efektywność energetyczną świetlicy, a także przyczyni się do polepszenia warunków jej użytkowania w czasie wydarzeń organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i mieszkańców. Budynek stanie się też się centralnym punktem na mapie sołectwa, integrującym lokalną społeczność. Realizacja inwestycji podniesie atrakcyjność, konkurencyjność i innowacyjność miejscowości oraz rozwinie bazę rekreacyjną i wypoczynkową regionu. Na przedsięwzięcie gmina otrzymała grant w wysokości 20 000 zł.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Jest realizowany w gminach, na terenie których zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna PSE lub prowadzone są nowe inwestycje. Przez gminę Jakubów przebiegać będzie linia 400 kV Ostrołęka – Stanisławów.

Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

Koordynator projektu:

Marta Krusiewicz

Accessibility