Uroczyste obchody Dnia Strażaka w gminie Jakubów druhny i druhowie obchodzili 3 maja 2024 roku. Wydarzenie rozpoczęło się  zbiórką pododdziałów przed Ochotniczą Strażą Pożarną w Mistowie, skąd nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie. Podczas uroczystej mszy św. celebrowanej przez o. Marcina Borządka w intencji Ojczyzny, Strażaków i ich rodzin, odbyło się poświęcenie proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mistowie. Po zakończeniu mszy św. i poświęceniu proporca pododdziały wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali na plac Ochotniczej Straży Pożarnej,  gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Podczas wydarzenia głos zabierali m.in. Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów, Damian Domański Zastępca Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz mł. bryg. Kamil Płochocki Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, dziękowali strażakom za ich zaangażowanie i poświęcenie. Życzyli bezpiecznych służb, skutecznych interwencji, a przede wszystkim szczęśliwych powrotów z akcji.

Tego dnia została wręczona Odznaka „Strażak Wzorowy” ta odznaka nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną, którą odznaczeni zostali: z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie druh Bartosz Cudny, druh Maciej Biegalski, z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach druhna Aleksandra Maria Królak, z Ochotniczej  Straży Pożarnej w Wiśniewie druhna Kinga Czyżewska-Charczuk, druhna Anna Komuda, druh Rafał Rek, druh Mariusz Rosłoński, druh Jakub Kopeć, druh Patryk Czyżewski, druhna Joanna Kaczorek, druhna Dominika Kopczyńska, druhna Magdalena Jędrzejewska, druh Radosław Gałązka, druh Piotr Zaperty, druh Kamil Gąsior.

Przy tak wyjątkowym święcie zostały wręczone również statuetki „Zasłużony dla pożarnictwa” za wieloletnią służbę ufundowaną przez Wójta Gminy Jakubów Hannę Wocial druhom:

Druh Stanisław Kunka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie;
Druh Kazimierz Konca z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie Nowym;
Druh Karol Abelski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie;
Druh Maciej Łoboda z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach;
Druh Mirosław Sadoch z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie; Druh Artur Czyż z Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach;
Druh Ignacy Gąsior z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie.

Jako upamiętnienie tak podniosłej uroczystości jakim był Dzięń Strażaka, a także nadanie i poświęcenie proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  Mistów Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów wręczyła listy gratulacyjne oraz upominki.

 

Accessibility