6 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów odbyła się I sesja nowej Rady Gminy, inaugurująca IX kadencję samorządu Gminy Jakubów. Zgodnie  z obowiązującymi przepisami Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach, a jej prowadzenie przypadło najstarszej wiekiem radnej, Wandzie Dąbroś.

Głównym celem pierwszej sesji było oficjalne wprowadzenie w życie samorządu lokalnego nowo wybranych radnych oraz wójta. Justyna Miłaczewska, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radnego wszystkim wybranym kandydatom. Nie zabrakło również uroczystego wręczenia zaświadczenia o wyborze na wójta, które z wielką dumą i wzruszeniem odebrała Hanna Wocial, wieloletni Wójt Gminy Jakubów. Ten moment symbolizował zaangażowanie społeczności w proces demokratyczny oraz gotowość do współpracy na rzecz wspólnego dobra.

Następnie nadszedł czas na złożenie ślubowania przez radnych oraz wójta. To ważne zobowiązanie do służby dla dobra gminy każdy z nich przyjął z pełnym poważaniem i zaangażowaniem. Ślubowanie było nie tylko formalnym aktem, lecz również wyrazem determinacji w dążeniu do rozwoju społeczności lokalnej oraz dbałości o jej interesy.

Kolejnym istotnym punktem obrad był wybór władz Rady Gminy, Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady. Na Przewodniczącego Rady wybrany został P. Damian Domański, a na Wiceprzewodniczącego P. Tomasz Nowak. Wybór ten stanowił wyraz zaufania ze strony radnych oraz pewność, że podejmą oni swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Inauguracja Rady Gminy w Jakubowie była więc nie tylko formalnym aktem, ale także wyrazem nadziei na lepszą przyszłość dla lokalnej społeczności. P. Wójt w swoim przemówieniu zapewniała, że będzie pracować z determinacją i zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego, wspierając rozwój gminy oraz dbając o interesy wszystkich jej mieszkańców.

Podkreślała ponadto wagę partnerskiej współpracy, otwartego dialogu i koncentracji na zrównoważonym rozwoju gminy, który będzie kluczowy dla realizacji celów  w nadchodzących latach. Kończąc swoją wypowiedź zapewniła 100-procentowe zaangażowanie i wykorzystanie swojego wieloletniego doświadczenia i zdobytych umiejętności dla rozwoju Gminy Jakubów, aby nasza mała Ojczyzna rozwijała się prężnie i dynamicznie.

 

Serdecznie gratulujemy Radzie i Wójtowi Gminy oraz życzymy dużo wytrwałości i owocnej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Jakubów.

 

 

Opracowała:

Joanna Rosłońska

Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility