krzesła ustawione koło burka

Informacja Wójta Gminy Jakubów o wyborze i składzie Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie z dnia 15 lutego 2023 roku

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie, Wójt Gminy Jakubów podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze i składzie Gminnej Rady Seniorów
w Jakubowie:
Skład Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie w kadencji 2023-2026:
1. Marian Adam Baranowski zam. Anielinek
2. Krystyna Grzybowska zam. Jakubów
3. Marianna Murzynowska zam. Moczydła
4. Mirosława Nowak zam. Wiśniew
5. Ryszard Parol zam. Mistów
6. Zofia Teresa Trzcińska zam. Wola Polska
7. Jadwiga Woźniak zam. Jędrzejów Nowy

Wójt
(-) Hanna Wocial

Accessibility