550 lat temu Jakub z Gościańczyc, przybywając na teren Puszczy Szczytno swoją działalność rozpoczął od ufundowania i budowy kościoła i zatrudnienia księdza. Oczywistym jest fakt, że nowa osada, otrzymała nazwę Jakubów od imienia jej założyciela. Te wydarzenia miały miejsce w 1473 roku. Dlatego też Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, wkraczając w rok 2023 nie miała żadnych wątpliwości, że będzie to rok wyjątkowy, ponieważ obchodzimy w nim 550-lecie powstania parafii  i miejscowości Jakubów. Uroczystością inaugurującą ten piękny Jubileusz była Sesja Rady Gminy Jakubów, która odbyła się w dniu 10 lutego 2023 roku. Wydarzenie to rozpoczęło rok Jubileuszowy, co zapieczętowała  Rada Gminy Jakubów, podejmując stosowną uchwałę, ogłaszającą rok 2023 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 550-lecia powstania parafii i miejscowości Jakubów.

Uroczystość ta zebrała na hali sportowej przy Szkole Podstawowej  im. Orła Białego w Jakubowie całą rzeszę znamienitych gości: Marię Koc – Senator RP, Posłów na Sejm RP – Teresę Wargocką, Kamilę Gasiuk-Pihowicz, Czesława Mroczka, Daniela Milewskiego, Tomasza Rucińskiego – przedstawiciela Poseł Anny Marii Siarkowskiej, Kamila Nalewkę – przedstawiciela Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wójtów i Burmistrzów powiatu mińskiego, kierowników powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, radnych, sołtysów, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, zarówno tych obecnie urzędujących, jak i tych z poprzednich kadencji.

Ogromną niespodzianką, zarówno dla prowadzącej uroczystość Joanny Rosłońskiej, jak i samej zainteresowanej, był fakt nadania Pani Hannie Wocial przez Panią Marlenę Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Odznaki Honorowej Primus in Agendo – pierwszy w działaniu. Inicjatorami nadania p. Wójt tego bardzo ważnego odznaczenia byli: p. Maria Koc – Senator RP oraz p. Daniel Milewski –Poseł na Sejm RP.

Kolejnymi wyróżnieniami, wręczanymi na uroczystej Sesji było nadanie medali pamiątkowych PRO Masovia dla:

  1. Hanny Wocial – Wójta Gminy Jakubów
  2. Parafii pw. Św. Anny w Jakubowie,
  3. Aleksandry Janiny Jakubskiej-Gójskiej

Za uznanie ich zasług dla Mazowsza.

  1. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o  przyznanie Pro Masovii  Gminie Jakubów dla podkreślenia rangi jubileuszu 550-lecia.

Ta wspaniała uroczystość była najlepsza okazją, aby wręczyć przyznane tytuły Zasłużonego dla Gminy Jakubów. To najwyższe w Gminie Jakubów wyróżnienie otrzymali:

  1. Maciej Łoboda – najstarszy urzędujący sołtys w gminie Jakubów, który swoją  funkcję pełni nieprzerwalnie od 50 lat,
  2. Aleksandra Janina Jakubska – Gójska – lekarz chorób wewnętrznych NZOZ „Rodzinny” w Jakubowie,
  3. Stanisława Gujska– pisarka i poetka, mieszkanka Jędrze­jowa Nowego,
  4. prof. dr hab. Roman Józef Bartnicki—duchowny rzymskokatolicki, prałat papieski, biblista
  5. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński.

Sesja stała się  ponadto wspaniałą okazją do przekazania, w tak zacnym gronie znamienitych gości, życzeń księdzu profesorowi Romanowi Bartnickiemu z okazji zbliżających się 80 tych urodzin i imienin.

Po oficjalnym zamknięciu Sesji przyszedł czas na przemówienia zacnych gości. Zebrani nie szczędzili gospodarzom oraz mieszkańcom Gminy słów uznania, gratulacji i życzeń.

Specjalnie z tej okazji przygotowany został Koncert pn. „Muzyczne podróże z  musicalem i operetką na Mazowszu” współorganizowany przez Gminę Jakubów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Koncert sfinansowany został z budżetu Województwa Mazowieckiego, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

W koncercie wystąpili Artyści Mazowieckiego Wędrownego Teatru Muzycznego.

Wszystkim zebranym serdecznie dziękujemy za obecność. Czujemy się wyróżnieni i zaszczyceni, że przyszło nam, obecnym samorządowcom, organizować to wydarzenie w 550 rocznicę powstania parafii i miejscowości Jakubów.

Opracowały:
Joanna Rosłońska
Ewa Klepacka
Inspektorzy Urzędu Gminy Jakubów

 

Czerwony napis 25 lat Mazowsze
Accessibility