logo przestawiajace niebieski domi i w nim napis czyste powietrze zdrowy wybór

Informacja z realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Jakubów – stan na 31.12.2022r.

  1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 104;
  2. Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 92;
  3. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć –41;
  4. Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Jakubów – 821 252,98 zł.

 

 

 

Accessibility