Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów wręcza podziękowanie Panu Danielowi Milewskiemu Posłowi na Sejm RP, za patronat nad wydarzeniem.

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Podczas podsumowania akcji pn ,,Koła Gospodyń Wiejskich dla środowiska’’ swoją obecnością, zaszczycił Pan Daniel Milewski Poseł na Sejm RP, który objął wydarzenie patronatem.
Pani Hanna Wocial -Wójt Gminy Jakubów wyraziła swoją wdzięczność za przeprowadzoną akcję, za jej aspekt edukacyjny, wielopokoleniowy, i integracyjny. Przyznała Kołom Gospodyń Wiejskich pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz finansowe. Poseł zaś dziękując uczestnikom wydarzenia, wręczył pamiątkowe książki pt ,,Chleb” wraz z dedykacją. Podziękował przede wszystkim Pani Wójt za pomysł oraz zmotywowanie mieszkańców do działania.
Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Jakubów, pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie Pani Hanny Wocial -Wójt Gminy Jakubów do przyłączenia się w akcję sprzątania świata pod hasłem ,,Koła Gospodyń Wiejskich dla środowiska’’ związanym z Dniem Ziemi.
W projekcie udział wzięło dziewięć kół z: Mistowa, Moczydeł, Strzebuli, Nartu, Kamionki, Bud Kumińskich, Aleksandrowa, Ludwinowa, Antoniny.
Grupy osób zebrały się we wcześniej wyznaczonych miejscach swoich miejscowości. Przemierzając wiele kilometrów przez teren sołectw zbierali odpady, znajdujące się w przydrożnych rowach i lasach. Uczestnicy akcji zebrali duże ilości odpadów, które bardzo szpeciły otoczenie. Brzmi to jednocześnie wesoło ale i zarazem bardzo smutno. Bo co trzeba mieć w głowie aby wyrzucać przez okno swojego samochodu odpady lub chyba co gorsze z premedytacją wywieźć śmieci do lasu. To właśnie chyba śmieci…

 

Accessibility