W DNIU 28 MARCA 2021 ROKU W GMINIE JAKUBÓW, PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY, PRZEZ PANIĄ HANNĘ WOCIAL WÓJTA GMINY JAKUBÓW, KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ. KONKURS SKIEROWANY BYŁ DO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU GMINY JAKUBÓW. W KONKURSIE WZIĘŁO UDZIAŁ DZIESIĘĆ
Z TRZYNASTU KGW.
CELEM KONKURSU BYŁA POPULARYZACJA ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW WIELKANOCNYCH, ZWIĄZANYCH Z NIEDZIELĄ PALMOWĄ I OKRESEM WIELKANOCNYM.
ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU BYŁO WYKONANIE TRADYCYJNEJ PALMY WIELKANOCNEJ. DO WYKONANIA PALMY NALEŻAŁO UŻYĆ NATURALNYCH MATERIAŁÓW
Z WYKORZYSTANIEM TRADYCYJNYCH FORM ZDOBNICZYCH.
W WYNIKU PRACY KOMISJI WYŁONIONO LAUREATÓW:

I MIEJSCE KGW ,,KAMYKI’’ W KAMIONCE ZDOBYWAJĄC NAGRODĘ 500,00 ZŁOTYCH
II MIEJSCE KGW MISTÓW ZDOBYWAJĄC NAGRODĘ 400,00 ZŁOTYCH
III MIEJSCE ,,STOKROTKI’’ W ŁAZISKACH ZDOBYWAJĄC NAGRODĘ 300,00 ZŁOTYCH
IV MIEJSCE EX AEQUO STRZEBULA, ALEKSANDRÓW, WIŚNIEW, LUDWINÓW, BUDY KUMIŃSKIE, ANTONINA, NART KTÓRZY ZDOBYLI NAGRODY PO 200 ZŁOTYCH.

NAGRODY FINANSOWE UFUNDOWAŁA PANI HANNA WOCIAL.
PALMY MIAŁA MOŻLIWOŚĆ OBEJRZEĆ PANI POSEŁ ANNA MARIA SIARKOWSKA, KTÓRA PRZYZNAŁA RÓWNIEŻ NAGRODY SPECJALNE: DLA KGW NART I BUDY KUMIŃSKIE.

PALMY WYEKSPONOWANE SĄ NA PLACU ŚWIĘTEGO JAKUBA W JAKUBOWIE DO NIEDZIELI WIELKANOCNEJ.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURU I ZAPRASZAMY ZA ROK.

 

Accessibility