W DNIU 28 MARCA 2021 ROKU W GMINIE JAKUBÓW, PO RAZ PIERWSZY ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY, PRZEZ PANIĄ HANNĘ WOCIAL WÓJTA GMINY JAKUBÓW, KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ. KONKURS SKIEROWANY BYŁ DO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z TERENU GMINY JAKUBÓW. W KONKURSIE WZIĘŁO UDZIAŁ DZIESIĘĆ
Z TRZYNASTU KGW.
CELEM KONKURSU BYŁA POPULARYZACJA ORAZ KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW WIELKANOCNYCH, ZWIĄZANYCH Z NIEDZIELĄ PALMOWĄ I OKRESEM WIELKANOCNYM.
ZADANIEM UCZESTNIKÓW KONKURSU BYŁO WYKONANIE TRADYCYJNEJ PALMY WIELKANOCNEJ. DO WYKONANIA PALMY NALEŻAŁO UŻYĆ NATURALNYCH MATERIAŁÓW
Z WYKORZYSTANIEM TRADYCYJNYCH FORM ZDOBNICZYCH.
W WYNIKU PRACY KOMISJI WYŁONIONO LAUREATÓW:

I MIEJSCE KGW ,,KAMYKI’’ W KAMIONCE ZDOBYWAJĄC NAGRODĘ 500,00 ZŁOTYCH
II MIEJSCE KGW MISTÓW ZDOBYWAJĄC NAGRODĘ 400,00 ZŁOTYCH
III MIEJSCE ,,STOKROTKI’’ W ŁAZISKACH ZDOBYWAJĄC NAGRODĘ 300,00 ZŁOTYCH
IV MIEJSCE EX AEQUO STRZEBULA, ALEKSANDRÓW, WIŚNIEW, LUDWINÓW, BUDY KUMIŃSKIE, ANTONINA, NART KTÓRZY ZDOBYLI NAGRODY PO 200 ZŁOTYCH.

NAGRODY FINANSOWE UFUNDOWAŁA PANI HANNA WOCIAL.
PALMY MIAŁA MOŻLIWOŚĆ OBEJRZEĆ PANI POSEŁ ANNA MARIA SIARKOWSKA, KTÓRA PRZYZNAŁA RÓWNIEŻ NAGRODY SPECJALNE: DLA KGW NART I BUDY KUMIŃSKIE.

PALMY WYEKSPONOWANE SĄ NA PLACU ŚWIĘTEGO JAKUBA W JAKUBOWIE DO NIEDZIELI WIELKANOCNEJ.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURU I ZAPRASZAMY ZA ROK.

 

how do you treat erectile dysfunction permanently you guys wanna buy some penis enlargement pills what dosage of viagra will help erectile dysfunction red pills for erectile dysfunction dianne pills forgot to take pill have sex male enhancement pills blue where to buy rhino sex pills testox medical strenght male enhancement ed pills las vegas best penis enlargement pills can physical therapy help erectile dysfunction vitamin help sex drive viagra helps with performance anxiety what do sex drive pills do male enhancement pills sold at the lions den does male enhancement affect your heart what erectile dysfunction drugs does medicare cover what is the best viagra pills back pain sydney cbd how to make cbd infused gummy bears cbd colorado colorado cbd products get nice cbd gummies cbd cream for pain without menthol benefits of cbd oil eyes iris organic gummies cbd peak power cbd gummies for sale hemp koala gummies pubmed cbd sleep cbd gummies can i still take medicine premium cbd gummies 750 mg for sale happy hemp cbd gummy worms how do i use cbd oil for cronic back pain cbd gummies with thc effects cbd gummy bears for pain relief cbd crystals for pain b2b cbd products isodiol cbd products uly cbd gummies sanjay gupta mota cbd sleep tincture cbd gummies in nyc
Accessibility