PANI HANNA WOCIAL WÓJT GMINY JAKUBÓW, PO RAZ PIERWSZY OGŁOSIŁA, KONKURS ,,WIELKANOCNY CHLEB I JAJO’’ SKIEROWANY DO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH.
ZGODNIE Z REGULAMINEM, JAKUBOWSKIE GOSPODYNIE WŁASNORĘCZNIE UPIEKŁY CHLEBY ORAZ PRZYGOTOWAŁY JAJA POD RÓŻNĄ POSTACIĄ.
KOMISJA PRZYZNAŁA MIEJSCA: I MIEJSCE KGW LUDWINÓW Z NAGRODĄ 400 ZŁ, II MIEJSCE KGW W KAMIONCE 300,00 ZŁ, III MIEJSCE KGW STRZEBULA 200,00, IV NART ORAZ ŁAZISKA
Z NAGRODAMI PO 100, 00 ZŁ.
NAGRODY FINANSOWE UFUNDOWAŁA PANI HANNA WOCIAL WÓJT GMINY JAKUBÓW.

 

stimrx male enhancement pills review how to cure my sexual performance anxiety foods that enhance male sexuality how to help a man with sexual performance anxiety tensity xl male enhancement male enhancement center san francisco natural ways to enhance male fertility it clown selling penis enlargement pills how to treat erectile dysfunction usa doctor paroxetine to treat premature ejaculation how to treat erectile dysfunction naturally rise up natural male enhancement virilaxyn rx male enhancement otc ed pills at rite aid red hard male enhancement reviews ed pills not working after prostatectomy no sugar diet weight loss slimina diet pills philippines medical research on stiff necj and high blood pressure high blood pressure medication names valsartan blood pressure medication onset of action webmd low blood pressure treatment blood pressure map systolic diastolic drugs faa third class medical certificate blood pressure medications fullsend canna gummy full spectrum hemp extract gummies thc cbd products cbd sleep edibles cbd pill to treat anxiety how much mg cbd gummies to take for nausea price for cbd pain ointment 1 oz 50 mg jail are boost cbd gummies legit what are cbd gummies made off best cbd oil for dental anxiety cbd gummies cape town best effective cbd products 25 mg hemp gummies cbd gummy bears 900 mh cbd gummies for glaucoma cbd lower back pain is trubliss cbd gummies legit
Accessibility