Następne komputery dla szkół

W miesiącu czerwcu 2020 roku Gmina Jakubów podpisała umowę powierzenia grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie1,1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Aktualny realizowany projekt grantu realizowany pn. „ Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dotyczy zakupu 30 nowych laptopów, które to zostają zakupione i przekazane do szkół z terenu gminy Jakubów dla uczniów w pierwszej kolejności z rodzin wielodzietnych (3+), oraz nauczycieli za kwotę 75 tysięcy złotych.
Nowy sprzęt komputerowy mogliśmy otrzymać w ramach ogłoszonego na obszarze całego kraju stanu epidemii, spowodowanej zakażeniem SARS-CoV-2 . Zamknięte placówki oświatowe zostały zmuszone do pracy z uczniami zdalnie, za pomocą posiadanego sprzętu komputerowego, aby realizować zajęcia edukacyjne. Nie wszyscy uczniowie posiadali odpowiedni sprzęt, a w szczególności uczniowie z rodzin wielodzietnych, którzy muszą pracować w tych samych godzinach.
Tak więc otrzymane nowe laptopy usprawnią pracę nauczycieli i uczniów w realizacji podstawy programowej w szkołach z terenu gminy Jakubów.

 

Accessibility