W dniu 10 listopada 2022 roku P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Dorota Dębowska – Skarbnik Gminy Jakubów podpisały umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia w Jędrzejowie Nowym, gmina Jakubów” w wysokości
82 360,80 zł.
Zadanie będzie zrealizowane do 30 listopada 2022 roku.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility