Jubileusz Złotych Godów to symbol trwałego związku, miłości rodzinnej, szacunku to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 23 października 2022 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie obchodziliśmy wspaniały jubileusz „Złotych Godów” oraz Gminny Dzień Seniora. To właśnie te piękne okazje były powodem uroczystości. Te święta mają wspólny cel – kształtowanie właściwego społecznego postrzegania Seniorów oraz zapewnienie im godnego życia.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego był okazją do uhonorowania 15 par medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W gronie Szanowanych Jubilatów znaleźli się Państwo:
1. Mieczysława i Marcin Bazak z Jakubowa
2. Urszula i Eugeniusz Ciarkowscy z Anielinka
3. Teresa i Jan Ciarkowscy z Aleksandrowa
4. Marta i Andrzej Czyżewscy z Jakubowa
5. Krystyna i Zbigniew Gąsiorowscy z Rządza
6. Zuzanna i Teodor Gryz z Jakubowa
7. Bogusława i Tadeusz Kamińscy z Wiśniewa
8. Barbara i Karol Laszkowscy z Mistowa
9. Mirosława i Jacek Łypaczewscy z Nartu
10. Anna i Janusz Nogal z Przedewsia
11. Maria i Marian Płochoccy z Jędrzejowa Starego
12. Cecylia i Tadeusz Szymańscy z Anielinka
13. Bożena i Jerzy Szymańscy z Wiśniewa
14. Celina i Stanisław Sulejczyk z Ludwinowa
15. Maria i Roman Zawłoccy z Wiśniewa

Uroczystego aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które są przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw dokonali: Maria Koc – Senator RP, Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne oraz kwiaty.
Włodarze gminy Jakubów wraz z zaproszonymi gośćmi składali pod adresem dostojnych Jubilatów oraz Seniorów słowa uznania i podziękowania za trwałe pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Swoją obecnością zaszczycili nas parlamentarzyści, członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, Starosta Miński, włodarze sąsiednich gmin, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów wraz z delegacjami oraz wielu innych znamienitych gości.
Konferansjerem uroczystości był Ryszard Nowaczewski, który swoim wystąpieniem nadał podniosłego charakteru. Podczas, której odbył się koncert pod tytułem „ZŁOTA JESIEŃ”- dedykowany Jubilatom oraz zacnym Seniorom gminy Jakubów realizowany w ramach zadania: „AKTYWIZACJA SENIORÓW W GMINIE JAKUBÓW” sfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w wykonaniu artystów telewizyjnego programu „The Voice Senior”: Barbary Parzęczewskiej, Ewy Olszewskiej, Wojciecha Mickunasa, Andrzea Wojdy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, wspólne świętowanie, a naszym Jubilatom oraz Seniorom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Opracowała:
Agnieszka Gogol

Accessibility