Jubileusz Złotych Godów to symbol trwałego związku, miłości rodzinnej, szacunku to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 23 października 2022 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie obchodziliśmy wspaniały jubileusz „Złotych Godów” oraz Gminny Dzień Seniora. To właśnie te piękne okazje były powodem uroczystości. Te święta mają wspólny cel – kształtowanie właściwego społecznego postrzegania Seniorów oraz zapewnienie im godnego życia.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego był okazją do uhonorowania 15 par medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W gronie Szanowanych Jubilatów znaleźli się Państwo:
1. Mieczysława i Marcin Bazak z Jakubowa
2. Urszula i Eugeniusz Ciarkowscy z Anielinka
3. Teresa i Jan Ciarkowscy z Aleksandrowa
4. Marta i Andrzej Czyżewscy z Jakubowa
5. Krystyna i Zbigniew Gąsiorowscy z Rządza
6. Zuzanna i Teodor Gryz z Jakubowa
7. Bogusława i Tadeusz Kamińscy z Wiśniewa
8. Barbara i Karol Laszkowscy z Mistowa
9. Mirosława i Jacek Łypaczewscy z Nartu
10. Anna i Janusz Nogal z Przedewsia
11. Maria i Marian Płochoccy z Jędrzejowa Starego
12. Cecylia i Tadeusz Szymańscy z Anielinka
13. Bożena i Jerzy Szymańscy z Wiśniewa
14. Celina i Stanisław Sulejczyk z Ludwinowa
15. Maria i Roman Zawłoccy z Wiśniewa

Uroczystego aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które są przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw dokonali: Maria Koc – Senator RP, Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne oraz kwiaty.
Włodarze gminy Jakubów wraz z zaproszonymi gośćmi składali pod adresem dostojnych Jubilatów oraz Seniorów słowa uznania i podziękowania za trwałe pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Swoją obecnością zaszczycili nas parlamentarzyści, członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, Starosta Miński, włodarze sąsiednich gmin, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów wraz z delegacjami oraz wielu innych znamienitych gości.
Konferansjerem uroczystości był Ryszard Nowaczewski, który swoim wystąpieniem nadał podniosłego charakteru. Podczas, której odbył się koncert pod tytułem „ZŁOTA JESIEŃ”- dedykowany Jubilatom oraz zacnym Seniorom gminy Jakubów realizowany w ramach zadania: „AKTYWIZACJA SENIORÓW W GMINIE JAKUBÓW” sfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w wykonaniu artystów telewizyjnego programu „The Voice Senior”: Barbary Parzęczewskiej, Ewy Olszewskiej, Wojciecha Mickunasa, Andrzea Wojdy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, wspólne świętowanie, a naszym Jubilatom oraz Seniorom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Opracowała:
Agnieszka Gogol

prostate enlargement and erectile dysfunction what foods increase male libido epic nights male enhancement reviews strike it up male enhancement is penis enlargment worth it herbs to help male libido fda approved premature ejaculation drugs is flaxseed good for erectile dysfunction is cialis for premature ejaculation does imodstyle penis enlargement work died during penis enlargment best testosterone male enhancement pill best male enhancement pills review ayurvedic home remedies for premature ejaculation tips to improve premature ejaculation male enhancement description canada do diet pills make you fail a drug test what isknown about pineapple diet pills how did christian bale lose weight machinist balanced body keto pills dextrol 27 diet pill how many calories to lose weight and gain muscle can keto pills give you diarrhea five day workout plan to lose weight lean1 fat burning formula pills reviews can you lose weight with lean cuisine how much weight can you lose in 10 weeks drinking lots of water help lose weight south africa diet pills how to take diet pills safely medterra cbd gummies 25 mg best cbd gummies for anxiety no thc high cbd low thc anxiety cbd how can it help anxiety with out intoxication what strength cbd for back pain eagle hemp cdb gummies best cbd salve for arthritis pain cbd gummies sold in gas stations pure male enhancement cbd gummies cbd living sour gummies review
Accessibility