Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP na terenie Gminy Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Termin zakończenia robót – 30 września 2024  roku.

Całkowita wartość zadania: 1 000 000,00 zł

Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego: 600 000,00 zł

Wkład własny: 400 000,00 zł.

 

Accessibility