Radni Gminy Jakubów zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2023 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójt, Hannie Wocial. Głosowanie odbyło się w trakcie IV sesji 12 czerwca br.

Najważniejszymi punktami IV Sesji Rady Gminy Jakubów było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójt Gminy Jakubów oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie radni opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów jednomyślnie. Zanim doszło do głosowania Wójt Gminy Jakubów przedstawiła zebranym raport o stanie gminy za 2023 rok. Należy podkreślić, że od 2018 r., wszystkie szczeble samorządu, muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 31 maja.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu gminy. Podczas omawiania raportu, Wójt przedstawiła dotychczasowe inwestycje, wymieniając działania w poszczególnych miejscowościach, oraz przedstawiła radnym najważniejsze informacje, dotyczące stanu finansów samorządu.

Po ogłoszeniu wyników przewodniczący Rady Gminy Jakubów Damian Domański wraz z Wiceprzewodniczącym Tomaszem Nowakiem oraz Zastępcą Wójta Gminy Martą Krusiewicz, wręczyli kwiaty oraz nie szczędzili słów gratulacji P. Wójt.

Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – mówiła Wójt Gminy Jakubów, która również podziękowała zebranym symbolicznym kwiatem.

Opracowała:
Joanna Rosłońska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility