Na obrazku widać dwupiętrowy budynek z atrybutem, przy którym stoi rusztowanie po jednej stronie. Z przodu znajdują się drzwi garażowe oraz kilka okien, a na fasadzie zamontowane są tablice z tekstem; jest słoneczny dzień z bezchmurnym niebem.

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP na terenie Gminy Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację  zadania jest   Firma MEG DOMY Sp. z o.o. z Kielc.  Umowy na realizację robót podpisano z Wykonawcą w dniu 10 maja 2024 roku.

W ramach zadania w remizie OSP Jakubów, w której zlokalizowana jest świetlica wiejska, wykonane zostaną następujące prace:

a) termomodernizacja budynku;

b) izolacja i docieplenie fundamentów;

c) wykonanie opaski wokół budynku;

d) remont schodów wewnętrznych, dostawa i montaż balustrady;

zaś w remizie OSP Moczydła,  w której również zlokalizowana jest świetlica wiejska, wykonane zostaną roboty związane z:

a) termomodernizacją budynku;

b) wymianą 4 szt. okien;

c) remontem klatki schodowej w budynku;

Termin zakończenia robót – 30 września 2024  roku.

Accessibility