Obrazek przedstawia tekst promujący 25-lecie samorządu województwa mazowieckiego, który zawiera projekt odbudowy i naprawy dróg w wielu gminach, współfinansowany przez region. Inicjatywa ma na celu osiągnięcie infrastruktury drogowej oraz podkreślenie wkładu samorządu w rozwój społeczności.

W połowie maja 2024 roku zakończone zostały prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Jakubów (ul. Klonowa), realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leontyna oraz remont dróg gminnych w miejscowości Jakubów, Szczytnik, Wola Polska, Przedewsie, gmina Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W ramach zadania  wykonano roboty przygotowawcze, nakładkę asfaltową
o   długości  504 m  z warstwami ścieralną i wiążącą,  a także pobocza.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe BRUK – TRANS Piotr Kowalczyk za wynagrodzeniem  719 156,06 zł brutto.  Dotacja ze środków   z budżetu Województwa Mazowieckiego na wynosi 60% wartości zadania, tj. 431 493,63 zł. Pozostałe 40 %, tj. 287 662,43 zł stanowi wkład własny Gminy Jakubów.

Accessibility