Zdjęcie przedstawia dowód osobosty trzymany w ręku.

Od poniedziałku 8 listopada 2021 roku będzie można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych.
Warto jednak pamiętać, że dotychczasowych, ważnych dowodów nie trzeba będzie wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać do momentu utraty ich ważności.
Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej. Nowe dowody osobiste będą lepiej zabezpieczone – to za sprawą odcisków palców zamieszczonych w warstwie elektronicznej dokumentów, a także uwidocznionemu podpisowi posiadacza.
Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12 roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Od dnia 8 listopada 2021 roku po wprowadzeniu nowych dokumentów wnioski o dowód osobisty online będzie można składać wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.
Odciski palców, pobierane podczas składania wniosku o dowód osobisty, nie będą widoczne na dokumencie – zostaną zapisane w jego warstwie elektronicznej. Natomiast w warstwie graficznej, czyli na samym dowodzie, pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu jego posiadacza.
W sytuacji, gdy chwilowo nie będzie możliwości pobrania odcisków palców dowód zostanie wydany jedynie na 12 miesięcy. Natomiast osoby z niepełnosprawnością, od których pobranie odcisków jest trwale niemożliwe, otrzymają dokumenty bez tej cechy biometrycznej. Ich dokumenty zachowają ważność przez 10 lat. Z kolei brak możliwości złożenia podpisu nie wpłynie na termin ważności dowodu osobistego. Nie będzie też możliwości otrzymania dokumentu bez odcisków palców czy podpisu na życzenie.
Nowością będzie od dnia 8 listopada 2021 roku mobilna stacja urzędnika. To rozwiązanie dla osób starszych, obłożnie chorych czy z niepełnosprawnością, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Już od lat urzędnicy odwiedzają takich mieszkańców w miejscach ich pobytu – w domach, szpitalach czy ośrodkach opieki – gdzie przyjmują wnioski, a później przywożą gotowe dowody osobiste. Teraz otrzymają dodatkowe narzędzie, z pomocą którego będą mogli pobrać od tych osób odciski palców, a podczas wydania dowodu je zweryfikować. Przenośna stacja pozwoli także aktywować warstwę elektroniczną dokumentu, co obecnie jest możliwe tylko w urzędzie. Dla gminy Jakubów stacja mobiolna urzędnika będzie się znajdować w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki nr tef: (025) 759 53 18. Tam będzie trzeba zgłaszać osoby, które osobiście nie będą mogły udać się do urzędu w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać na stronie gov.pl

Accessibility