WÓJT GMINY JAKUBÓW SERDECZNIE ZAPRASZA NA OBCHODY UCZCZENIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI  11 LISTOPADA 2021 ROKU.

NA TERENIE GMINY JAKUBÓW UROCZYSTOŚCI BĘDĄ OBCHODZONE PODCZAS NABOŻEŃSTW W INTENCJI OJCZYZNY W:

MISTOWIE W KOŚCIELE PW.  MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ GODZINA 11:00

JAKUBOWIE W KOŚCIELE  PW.  ŚW. ANNY W  JAKUBOWIE GODZINA 17:00

WIŚNIEWIE: – W PARAFII KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ   GODZINA 9:00.

 – PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY  GODZINA 17:00

JEDNOCZEŚNIE W TYM DNIU O GODZINIE 17:00 ,W HALI SPORTOWEJ W JAKUBOWIE ODBĘDZIE SIĘ KONCERT  MUZYCZNY  ,,W LISTOPADOWEJ ZADUMIE’’ .
KONCERT  W CAŁOŚCI SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW   BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
.

ZAPRASZAM SERDECZNIE

(-) Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów

male enhancement available in stores cvs pills to help erection how to cure erectile dysfunction in one week do antidepressants help premature ejaculation male enhancement pills that works fast does minoxidil help with erectile dysfunction diet pills and high blood pressure canadian approved diet pills cereal diet to lose weight does crying help you lose weight the best diet to lose weight in 30 days v3 diet pill diagnose treat cure how do diet pills work vegan diet plan for weight loss fast top fat burner pills gnc pills to get you fat b12 shot help you lose weight 5 day meal plan to lose weight free samples of keto pills epinephrine in diet pills rebel wilson how did she lose weight do elf bars make you lose weight best protein to help lose weight stacker 2 weight loss pills best healthy snacks to lose weight simple ice method to lose weight can blood pressure medication cause chills avastin blood pressure medication will cholesterol medications raise blood pressure news drug recall on blood pressure medicine cbd for bladder pain cbd herv good for pain what strength cbd oil should i use for anxiety hemp bombs cbd pain freeze reviews jolly cbd gummies review best mg of cbd for anxiety safest cbd gummies for sleep cbd gummies lucky vitamin twisted up cbd gummies cbd cw oil for anxiety
Accessibility