Napis na żółtym tle OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIŚNIEWIE Rok zał. 1935

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elekktroenergetyczne grantowi jednostka doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, który znacząco poprawi efektywność pracy strażaków, a przez to również bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jakubów.

 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

best supplements for premature ejaculation low sex drive 40 year old man no dysfunction sex drive com man suddenly lost sex drive why do i ejaculate prematurely sex drive on clomid pct how safe is generic viagra maca penis enlargement penis enlargement california doctors does chemo cause erectile dysfunction adhd and no sex drive my sex drive doesmt go up when i domt mastubate the number one male enhancement pill no sex drive husband starting to me whats the shelf life of viagra premature ejaculation in her mouth best rated cbd for back pain can cbd gummies help with anxiety and depression cbd gummies viagra precio cbn or cbd for sleep cbd tincture for pain online cbd for back and leg pain reviews on cbd living gummies do cbd gummies help with erectile dysfunction reviews on trubliss cbd gummies how much cbd to help with sleep vibez cbd gummies review cbd oil great for back pain farmers garden cbd gummies shelf life of cbd gummies purekana cbd gummies for type 2 diabetes where are cbd gummies sold cbd gummies drug store are purekana cbd gummies legit best cbd pillsfor pain and anxiety cbd oil for anxiety and seizures cbd oil including anxiety thc vs cbd in gummies cbd gummies hemp bombs 12 best cbd vape oils for pain
Accessibility