Napis na żółtym tle OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIŚNIEWIE Rok zał. 1935

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie jest jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elekktroenergetyczne grantowi jednostka doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, który znacząco poprawi efektywność pracy strażaków, a przez to również bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jakubów.

 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Accessibility