Informacja o przebiegu i wynikach Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, która odbyła się w dniu 15.03.2022 roku w Ludwinowie gm. Jakubów.

W dniu 15 marca 2022 roku w remizie OSP w Ludwinowie odbyła się organizowana przez Gminę Jakubów i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie/Oddział Siedlce – Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. Wydarzenie objął honorowym patronatem Pan Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP.

W olimpiadzie uczestniczyli  mieszkańcy  gminy Jakubów – liderzy  w swoim środowisku.

Za sprawny przebieg olimpiady odpowiedzialne były pracownice MODR Pani Anna Matyszczak i Pani Jolanta Sadoch-Krusiewicz oraz pracownicy Urzędu Gminy Jakubów. Uczestnicy olimpiady mieli do rozwiązania test składający się z 40 pytań, z dziedzin dotyczących rolnictwa, zagospodarowania zagrody wiejskiej, żywienia, ekologii i przedsiębiorczości.

Do wyłonienia zwycięzców potrzebne było przeprowadzenie dogrywek w wyniku, których ustalono kolejność 3 pierwszych miejsc. Laureatami olimpiady gminnej zostali: I miejsce- Anna Pilo z Aleksandrowa,  II miejsce –Adrian Bakuła z Antoniny, III miejsce – Janina Głuchowska  z Ludwinowa.

Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Pana Daniela Milewskiego Posła na Sejm RP wręczali zwycięzcom Pani Urszula Pacyga-Glanowska reprezentująca Posła Daniela Milewskiego, Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów oraz Pan Krzysztof Domański Przewodniczący Rady Gminy Jakubów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięty został również konkurs kulinarny na najlepsze pączki i sałatkę, w którym udział wzięły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów.

W kategorii – najlepsze pączki laureatami zostały: I miejsce KGW Aleksandrów, II miejsce KGW Ludwinów, III miejsce KGW Kamionka.

W kategorii – najlepsza sałatka laureatami zostały: I miejsce KGW Mistów, II miejsce KGW Moczydła , III miejsce KGW Antonina.

Oprawę muzyczną i artystyczną wydarzenia zapewnili: Pan Ryszard Nowaczewski oraz Pan Andrzej Wojda występem pt. „Jak za dawnych lat”.

Spotkania tego typu są doskonałą okazją do integracji, pogłębiania wiedzy, wymiany doświadczeń, a także po prostu, do oderwania się od codziennej rzeczywistości i spędzenia kilku miłych chwil w otoczeniu znajomych.

A zatem, mili Państwo, do  zobaczenia za rok.

Accessibility