Pamiętaj o obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu

JEŚLI KUPIŁEŚ LUB SPRZEDAŁEŚ POJAZD ZGŁOŚ TO W URZĘDZIE

O nabyciu/zbyciu pojazdu trzeba powiadomić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, wszyscy są zobowiązani złożyć zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Złożenie zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu nie podlega opłacie.

Uwaga!
Od 1 lipca 2021 r. termin na:
– zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu został wydłużony do 60 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży;
– zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej został wydłużony do 60 dni od daty sprowadzenia pojazdu do Polski.

Wydłużony termin będzie obowiązywał do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19.

Za niedopełnienie ww. obowiązku, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Możesz to zrobić:

– osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Musisz wypełnić druk zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu i dołączyć do niego kopię umowy, faktury. Druk zawiadomienia pobierzesz w urzędzie lub wchodząc na:

http://bip.powiatminski.pl/strona-156-zawiadomienie_o_nabyciu_zbyciu_pojazdu.html

– przez Internet, wystarczy wejść na stronę:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne i zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

 

Accessibility