polska spółka gazownictwa logo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (dalej: PSG) informuje, że wybuduje do końca 2023 r. do końca 2023 r. kolejny etap ,sieci gazowej w gminie Jakubów od miejscowości Jakubów przez Anielinek do miejscowości Mistów. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż wybudowany już został kilkukilometrowy odcinek sieci gazowej, do której na bieżąco mogą się podłączać Mieszkańcy, do czego gorąco zachęcamy.

Inwestycja realizowana obecnie w gminie Jakubów możliwa jest dzięki pozyskaniu od ORLEN S.A. dodatkowych środków na przyspieszenie przyłączania do sieci gazowej w związku z fuzją naszych Spółek.

Biorąc pod uwagę powyższe zachęcamy właścicieli posesji zlokalizowanych przy odcinkach wybudowanej oraz projektowanej obecnie sieci, którzy nie złożyli jeszcze wniosków, do składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawierania umów przyłączeniowych.

Złożenie ww. wniosków w najbliższych dniach pozwoli na ich bezzwłoczne rozpatrzenie i przygotowanie dla Państwa projektów umów przyłączeniowych. Wszyscy, którzy złożyli już wnioski, otrzymają bezzwłocznie projekt umowy o przyłączenie i bardzo prosimy o odsyłanie podpisanych dokumentów. Zawarcie umów przyłączeniowych w najbliższych dniach pozwoli na wybudowanie przyłączy do końca grudnia 2023 r. i umożliwi korzystanie z paliwa gazowego już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Właściciele zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej w późniejszym terminie również proszeni są o składanie we wrześniu br. wniosków z określeniem optymalnego dla siebie terminu. Pozwoli to na kompleksowe i sprawne wykonanie całej inwestycji w tym samym czasie, a jednocześnie umożliwi Państwu podłączenie w dogodnym terminie.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu przyłączeniowego po zalogowaniu się na stronie: https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage lub w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta, w szczególności w siedzibie Gazowni w Mińsku Mazowieckim zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej 4.

Accessibility