tblica z tekstem W dniu 29.05.2023r. P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Dorota Dębowska – Skarbnik Gminy Jakubów podpisały umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie dwóch zadań realizowanych na terenie gminy Jakubów tj: „Ekologiczny piknik rodzinny przy szkole podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie” w wysokości 30.000,00zł oraz „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w gminie Jakubów” w wysokości 35.000,00zł.

W dniu 29.05.2023r. P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz P. Dorota Dębowska – Skarbnik Gminy Jakubów podpisały umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  o dofinansowanie dwóch zadań realizowanych na terenie gminy Jakubów tj: „Ekologiczny piknik rodzinny przy szkole podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie” w wysokości 30.000,00 zł oraz „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w gminie Jakubów” w wysokości 35.000,00 zł.

Opracowała:
Anna Czyżewska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility