Zdjęcia obrazują przebieg uroczystości otwarcia pierwszego odcinka sieci gazowej w gminie Jakubów

1 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie miał miejsce niecodzienny cykl uroczystości. Oprócz celebrowania tradycyjnego Dnia Dziecka, odbył się również Ekologiczny Piknik Rodzinny oraz otwarcie pierwszego odcinka sieci gazowej w gminie Jakubów. W uroczystości tej rangi nie mogło zabraknąć wielu znamienitych gości, takich jak: Pani Maria Koc – Senator RP, Pan Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP, Pan Robert Więckowski – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa wraz ze swoimi współpracownikami, Pani Agnieszka Kiljańczyk – Dyrektor  Wydziału Zamiejscowego w Siedlcach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska         i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wielu przedstawicieli lokalnych instytucji. Ponadto boisko przy Szkole Podstawowej było wypełnianie radosnymi buziami dzieci wraz z rodzicami, nauczycielami.

Wójt – Hanna Wocial w swoim przemówieniu nadmieniła, że bardzo radosnym jest fakt, że ta historyczna chwila, jaką niewątpliwie jest otwarcie pierwszego odcinka sieci gazowej w gminie Jakubów, dokonana została w roku jubileuszowym 550- lecia powstania parafii i miejscowości Jakubów. P. Wójt wspomniała również, że ogromne zasługi w całym procesie realizacji gazociągu mają Pani Maria Koc – Senator RP oraz Pan Daniel Milewski – poseł Ziemi Mińskiej, którzy zainicjowali w 2019 roku spotkania, które doprowadziły do podpisania umowy na realizację tego zadania w dniu 11 października 2021 roku. Następnie skierowała podziękowania do Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa i wszystkich współpracowników za danie naszej gminie szansy na dalszy rozwój i atrakcyjność terenów dla przedsiębiorców. Na dowód tego że w sieci jest gaz, odpalony został symboliczny znicz.

Wójt poinformowała ponadto, że Ekologiczny Piknik Rodzinny, na który Gmina Jakubów otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 000 zł z WFOŚiGW, został objęty honorowym patronatem Pani Anny Moskwy Minister Klimatu i Środowiska.

Na zakończenie Pani Hanna Wocial skierowała serdeczne podziękowania dla Pani Iwony Grzegorczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jakubowie oraz jej współpracowników i rodziców za przygotowanie wspaniałego pikniku, z tak ogromną ilością niesamowitych atrakcji.

Accessibility