Wielkanoc to szczególny czas, wypełniony otuchą i nadzieją. W tym okresie nie można zapomnieć o najbardziej potrzebujących, szczególnie w trudnym czasie pandemii.
Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie we współpracy z Wójtem Gminy Jakubem oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jakubowie zorganizowali paczki żywnościowe dla 14 najbardziej potrzebujących osób z terenu gminy Jakubów. Inni podopieczni GOPS-u otrzymali świadczenia w formie zasiłków.
Żywność dostarczyli potrzebującym pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie w Wielki Czwartek.
W przekazanych paczkach były zarówno potrawy wielkanocne: żurek, biała kiełbasa, babka jak i produkty o przedłużonym okresie przydatności do spożycia i środki czystości, nie zabrakło oczywiście kart z życzeniami.

vim 48 male enhancement does viagra work for premature ejaculation what are the bad ingredents in male enhancement products male enhancement pills prescription most embarrassing premature ejaculation what is primary premature ejaculation penis massage enlargement male enhancement pills with sildenafil mustard seed and premature ejaculation austin powers swedish made penis enlarger sex drive after having baby male enhancement clinic grand rapids does vitamin e help with penis enlargment premature ejaculation treatment spray do antibiotics mess up sex drive partners with different sex drives does myrbetriq effect sexual performance in men black ant instant male enhancement how to increase sex drive when taking antidepressants synobifil male enhancement those cbd oil good for anxiety cannatopia cbd male enhancement gummies is cbd gummies organic matter gold harvest cbd gummy cbd gummies blood test was cbd used for sleep in the past cbd gummies dust with powdered sugar rachael ray cbd gummies for copd is there a difference between hemp and cbd gummies cbd oil vape endo pain cbd reduce anxiety academic papers cbd gummies st cloud mn cbd vape pen for anxiety north carolina order smilz cbd gummies back pain relief cbd does cbd gummy bbears relax you cbd gummy treat recipe cbd gummies for sleep whole foods does cbd helps with anxiety funky farms cbd gummies deli
Accessibility