Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że od dnia 01.12.2020 r. wydawane będą skierowania w ramach programu FEAD (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Osoby chętne do skorzystania z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej nr tel. 25 757 91 64 w sprawie uzyskania skierowania.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

  • 1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1161,60 zł (netto) na osobę w rodzinie.

Pomoc żywnościową będą mogły otrzymać wyłącznie osoby ze skierowaniem.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie

(-) Katarzyna Kwiatkowska

Accessibility