Zdjęcia przedstawiają utworzone w ramach projektu miejsce spotkań.
loga sponsorów: mazowsze lokalnie, niw, nowe fio i mazowsze

Uroczyste, jednakże ze względu na panujące w kraju obostrzenia związane z wirusem COVID 19 z bardzo niewielką liczbą uczestników, otwarcie kolejnego w Jakubowie miejsca spotkań odbyło się 30 listopada 2021 roku.

Nowo utworzone miejsce spotkań powstało w ramach projektu pn. „Razem dla lokalnej społeczności” realizowanego przez Grupę Nieformalną Aktywne kobietki z Jakubowa przy wsparciu organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów.
Otwarcie dokonane przez przedstawicieli grupy oraz społeczności lokalnej jest finałem projektu dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy.
Zadanie obejmowało: opracowanie projektu, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o historii Św. Jakuba, zakup i montaż 4 ławek oraz posadzenie krzewów ozdobnych.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom oraz Partnerom za pomoc w realizacji projektu.
Z wielką przyjemnością zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszego miejsca spotkań i poznania historii Św. Jakuba.

 

Koordynator projektu
Marta Krusiewicz

Załącznik:
Otwarcie

Accessibility