4 logotypy a poniżej napis: Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy

Grupa Nieformalna – Aktywne kobietki z Jakubowa przy wsparciu Organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów otrzymała mikrodotację
na realizację projektu „Razem dla lokalnej społeczności” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy.

Projekt zakłada stworzenie miejsca spotkań, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy naszej gminy, jak również turyści odwiedzający nasze piękne wiejskie tereny.

Kwota otrzymanej mikrodotacji – 5 000,00 zł.

Szczegółowe dotyczące realizacji poszczególnych działań w ramach zadania dostępne będą w kolejnych komunikatach dostępnych na stronie internetowej www.jakubow.pl oraz na Facebooku (Aktywne-kobietki-z-Jakubowa).

Koordynator projektu
Marta Krusiewicz

turbo xxl male enhancement pure giant male enhancement review best sex enhancement pills for male male enhancement atlanta georgia male enhancement supplement eggplant stinagra rx male enhancement reviews will chili powder help with erectile dysfunction zeus male enhancement where to buy marijuana helping sex drive applied nutrition libido max male enhancement 30 ea belly fat loss pills how should i eat to lose weight and gain muscle what are the best keto diet pills on the market drinking water to lose weight fast juice cleanse to lose weight fast will drinking water help lose weight best and safest blood pressure medication blood pressure drugs and depression one magnesium pill a day blood pressure prescribing high blood pressure medication blood pressure medication before covid vaccine coronavirus and high blood pressure medication is cbd oil safe with blood pressure medication blood pressure medication safe with alcohol were can i get hemp extract infused gummies cbd gummies for tinnitis bio wellness cbd gummies reviews cbd gummies dick growth what does hemp gummies do for the body hemp gummy anti inflammatory broad spectrum cbd for anxiety best thc cbd ratio for pain will 10mg of cbd help me sleep releaf cbd mood and sleep tools available to chronic pain and cbd cbd disposable vape pen for sleep will cbd gummies clash with medications koi cbd gummies nighttime rest cbd oil for anxiety 10 mg capsules cbd oil pain what dosage to start with
Accessibility