4 logotypy a poniżej napis: Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy

Grupa Nieformalna – Aktywne kobietki z Jakubowa przy wsparciu Organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów otrzymała mikrodotację
na realizację projektu „Razem dla lokalnej społeczności” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy.

Projekt zakłada stworzenie miejsca spotkań, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy naszej gminy, jak również turyści odwiedzający nasze piękne wiejskie tereny.

Kwota otrzymanej mikrodotacji – 5 000,00 zł.

Szczegółowe dotyczące realizacji poszczególnych działań w ramach zadania dostępne będą w kolejnych komunikatach dostępnych na stronie internetowej www.jakubow.pl oraz na Facebooku (Aktywne-kobietki-z-Jakubowa).

Koordynator projektu
Marta Krusiewicz

Accessibility