NA ZDJĘCIACH WIDAĆ ORKIESTRĘ DĘTĄ Z JAKUBOWA

Gminna Orkiestra Dęta z Jakubowa wzięła udział w VII Konkursie na Najlepszą Orkiestrę Dętą KSOW w Województwie Mazowieckim. Wniosek złożył Wójt Gminy Jakubów.
W dniu 26 września 2021 roku dźwięki jakubowskiej orkiestry rozbrzmiały w Maszewie Dużym, w Gminie Stara Biała. Jury konkursowe przyznało Gminnej Orkiestrze Dętej z Jakubowa – wyróżnienie, nagrody rzeczowe oraz 1000 zł nagrody finansowej.
Z czego bardzo się cieszymy i gratulujemy członkom orkiestry.

does progentra male enhancement pills work i lost my libido male enlarge penis muscle premature ejaculation chemical imbalance do natural penis enlargment techniques really work does trt effect premature ejaculation lidocaine and premature ejaculation losartan and sexual performance pomegranate extract male libido big boy 9x male enhancement pills penis enlargement pills ads best place to get viagra online pennywise penis enlargement pills meme pornstars have male libido when you lose weight does your feet get smaller illegal ephedrine diet pills best macro percentages to lose weight waist belt lose weight how to lose weight on the treadmill how to lose weight but keep butt how many liver pills keto daily are keto pills any good other diet pills you can take with contrave im 200 lbs and want to lose weight lose weight eating soup only does premier protein help lose weight risk free trial diet pills k shred keto pills generic phentermine diet pills meizitang diet pills china free or low cost diet pills does coolsculpting help lose weight what is keto diet pills made of diet pills pose health risks newtropin green jacket diet pills can you lose weight by drinking more water diet pill that actually works fast how to cleanse body to lose weight where can yuou buy keto lite pills fat burning green tea for weight loss pills
Accessibility