Galeria zdjęć z Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2 października 2023 roku.

Podczas uroczystej Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2023,  która odbyła się 2 października 2023 roku w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni  Tańca MAZOWSZE w Otrębusach, rozstrzygnięte zostały konkursy organizowane przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod patronatem P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wśród laureatów konkursów znaleźli się aktywni reprezentanci gminy Jakubów – lokalni społecznicy oraz pasjonaci serowarstwa:

  1. W konkursie Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” w kategorii „Mazowsze dla sołectw rekreacyjnie (dla projektów dot. budowy
    i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych)”  wyróżnienie i nagrodę pieniężną w kwocie 3 000,00 zł zdobyło sołectwo Szczytnik  za zadanie: „Budowa wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w Szczytniku, gmina Jakubów”.
  2. W Mazowieckim Konkursie Serów Zagrodowych – Edycja VII, w kategorii serów kwasowych – za Kozi twarożek – III miejsce oraz nagrodę rzeczową zdobyła Pani Hanna Rudnicka z Moczydeł.  

 

Symboliczne czeki i upominki  wręczyli laureatom pan Adam Struzik  – Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z panią Janiną Ewą Orzełowską – Członkinią Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz panem Leszkiem Przybytniakiem – Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczącym Sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

 

Serdecznie dziękujemy Komisjom Konkursowym  za przyznane nagrody, a laureatom  gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 

 

 

Opracowała:

Marta Krusiewicz

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Galeria zdjęć z Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich 2 października 2023 roku.
biolife cbd gummies male enhancement reviews mashangaan penis enlargement pills c 30 male enhancement pills jelqing for erectile dysfunction male enhancers that really make your penis longer and thicker penis enlarge injection dermafiller results rlx male enhancement supplement is viagra generic now recessed penis enlarged scrotum undermethylation histamine and premature ejaculation vigrx plus brasil how to file a va claim for erectile dysfunction review on king size male enhancement pills penis enlarging what actually works va disability for premature ejaculation penis enlargement fatigue after ever erect male enhancement pills penis enlarging foods top 3 male penis enlargement viral male enhancement 3 day diet pills can biking lose weight keto platinum diet pills amazing new diet pill walking on treadmill to lose weight where can i buy keto fat burning pills how to lose the most weight in 4 weeks top diet pill brands can t lose weight no matter what i do does keto diet pill work do celsius help you lose weight insta keto diet pills what not to eat while taking keto pills turmeric trim diet pills mexican diet pills redotex keto diet pills celebrities amphetamines in diet pills how to lose weight healthily as a teenager instant knockout fat burner diet supplement pill when you lose weight where does it show first
Accessibility