Zielone logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni,
za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

50 mg vs 100 mg viagra penis enlargement surgery cost near georgia testomax male enhancement penis enlargement without medicine penis enlargement resulys male enhancement cbd oil covid 19 erectile dysfunction best enlargement penis premature ejaculation after tramadol real penis enlargement method male sexual enhancement pills erection pills poenstar with penis enlargement surgery mk increase penis enlargement capsule for premature ejaculation is penis enlargment worth it herbs to help male libido can you buy viagra from walgreens is lemon good for erectile dysfunction holly willoughby diet pills keto diet pills for focus effective way to lose weight in a month best at home workout to lose weight and gain muscle is phentermine safe for diet pills does black tea help you lose weight keto diet pill you take before bed pure therapy keto pills where can i get adipex diet pills dragons den weight loss pill rq values wrestling team diet pill short answer exam how did brandy daughter lose weight peloton programs to lose weight keto extreme pills shark tank cbd oil for back pain relief what mg for cbd gummies ultraxmed cbd fruit gummies is hemp oil beyter than cbd for muscle pain how to use cbd oil for chronic pain gummy peach rings platinum cbd cbd treatment for kids withf anxiety cbd oil for nerve damage pain
Accessibility