Czarna wstążka - symbol żałoby na szarym tle.

czarno białe zdjęcie kobiety

Ze smutkiem  i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Janiny Wiktorowicz

Sołtysa sołectwa Anielinek w latach 2000-2019.

Odeszła  wspaniała osoba, pozostawiła po sobie piękny dorobek jako człowiek, gospodarz  i społecznik.  Niezwykle oddana mieszkańcom Anielinka i całej Gminy Jakubów, zawsze służyła pomocą i była gotowa do działania na rzecz  całej społeczności.

Łączymy się bólu z Jej Bliskimi składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Gminy Jakubów, Rada Gminy Jakubów, Sołtysi Gminy Jakubów
oraz pracownicy Urzędu Gminy.

klepsydra z terminem mszy pogrzebowej
Accessibility