Czarna wstążka - symbol żałoby na szarym tle.

czarno białe zdjęcie kobiety

Ze smutkiem  i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Janiny Wiktorowicz

Sołtysa sołectwa Anielinek w latach 2000-2019.

Odeszła  wspaniała osoba, pozostawiła po sobie piękny dorobek jako człowiek, gospodarz  i społecznik.  Niezwykle oddana mieszkańcom Anielinka i całej Gminy Jakubów, zawsze służyła pomocą i była gotowa do działania na rzecz  całej społeczności.

Łączymy się bólu z Jej Bliskimi składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Wójt Gminy Jakubów, Rada Gminy Jakubów, Sołtysi Gminy Jakubów
oraz pracownicy Urzędu Gminy.

klepsydra z terminem mszy pogrzebowej
does l argniine supplement work for erectile dysfunction effectiveness of erectile dysfunction medication does niacin help with premature ejaculation malegenix male enhancement pills reviews vigor x surge male enhancement pills how much are sex pills male enhancement that actually works do gas station male enhancement pills work will counterfeit ed pills still work ed pills not working newest drugs for erectile dysfunction loss of sex drive contraceptive pills is there a better pills than viagra pills for premature ejaculation gnc does cumin help you lose weight best way to gain muscle and lose weight drink before bed to lose weight does the diet pill garcinia can i eat anything and still lose weight how to take keto fit pills lisinopril with water pill blood pressure cost best blood pressure pills cpb treatments blood pressure medication to lower blood pressure begining with a g high systolic blood pressure natural treatment blood pressure limits for first class medical how is low blood pressure treatment high blood pressure medication no runny nose high blood pressure but not taking medication can blood pressure medication cause kidney damage cbd lip balm pain what kind of cbd oil should i get for anxiety cbd oil for pain do you take by mouth buy cbd lotion for pain katie couric cbd gummie best way to consume cbd gummies cbd apple cider vinegar gummies cbd e liquid brands for anxiety cbd gummies tyler tx cbd oil and sleep aids
Accessibility